Czytasz: Nowa bateria koksownicza
Za ponad 163 mln zł powstała w Koksowni Częstochowa Nowa.

Kosztem ponad 163 mln zł w należącej do grupy Zarmen Koksowni Częstochowa Nowa powstała kolejna bateria do produkcji koksu odlewniczego. Jej uruchomienie zwiększy roczną produkcję koksu w zakładzie o jedną czwartą. Oficjalną inaugurację inwestycji zaplanowano na piątek.

Oddanie do użytku nowej baterii koksowniczej kończy pierwszy, podstawowy etap rozpoczętej w 2009 r. modernizacji przedsiębiorstwa, w ramach której wdrożono wart w sumie ponad 600 mln zł program inwestycyjny. Dzięki jego realizacji koksownia dysponuje dziś m.in. trzema bateriami do produkcji koksu oraz nowoczesnym oddziałem produktów węglopochodnych.

Roczna zdolność produkcyjna nowej baterii to 225 tys. ton koksu odlewniczego o wysokich parametrach i dużej wytrzymałości, co jest bardzo istotne dla odbiorców.

- W Europie jest bardzo duży popyt na koks odlewniczy. Jego odbiorcami są zarówno mniejsze, jak i duże renomowane firmy. Obsługa tak szerokiej gamy odbiorców wymaga od producentów dużej elastyczności - wskazał cytowany w komunikacie prasowym prezes koksowni Józef Lis.

Największe, obok uruchamianej w piątek baterii nr 4 bis, inwestycje koksowni w ostatnich latach to oddana do użytku sześć lat temu kompaktowa bateria koksownicza nr 1, oraz wybudowana w 2015 r. instalacja oczyszczania gazu koksowniczego. Na oba projekty pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych. Ponadto koksownia wprowadziła w swoich instalacjach wiele nowych rozwiązań w ramach projektu badawczego „Inteligentna Koksownia”.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym i konstrukcyjnym w urządzeniach obsługujących nową baterię, zredukowana będzie emisja gazów do atmosfery. Razem z baterią powstała sortownia i składowisko koksu. Ponadto do końca 2018 r. planowane jest zakończenie budowy nowego, zamkniętego składowiska węgla, zdolnego pomieścić zapas surowca na 14 dni produkcyjnych.

Koksownia Częstochowa Nowa jest obecnie drugim, po Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych Victoria, krajowym producentem koksu odlewniczego.

- Dzięki równoległemu wytwarzaniu koksu odlewniczego i wielkopiecowego jesteśmy w stanie oferować produkty na obu rynkach, dywersyfikując odbiorców; nasza produkcja w mniejszym stopniu uzależniona jest od cyklicznej zmiany koniunktury - wyjaśnił prezes Lis.

Również Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria, będące liderem rynku koksu odlewniczego, finalizują obecnie nową inwestycję, realizowaną kosztem ponad 130 mln zł. W grudniu tego roku koksownia uruchomią nową, szóstą baterię koksowniczą, dzięki której zwiększy produkcję koksu o 20 proc. rocznie. Obecnie Victoria ma pięć baterii o mocy 100 tys. ton koksu rocznie każda. Nowa bateria zwiększy zdolności produkcyjne zakładu o kolejne 100 tys. ton. Prace związane z budową tej baterii są prowadzone od 2012 r.

Największym polskim producentem koksu - głównie wielkopiecowego, na potrzeby hutnictwa - jest należąca do grupy JSW spółka JSW Koks. W przedstawionych niedawno założeniach nowej strategii grupa podała, że zamierza utrzymać roczną produkcję i sprzedaż koksu na poziomie powyżej 3,4 mln ton w latach 2017-2030.

Łącznie grupa JSW przeznaczy ok. 1,5 mld zł na inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe w swoich koksowniach. Planowana jest modernizacja dwóch baterii koksowniczych w Koksowni Przyjaźń, modernizacja i budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin oraz zagospodarowanie tzw. gazu nadmiarowego i stworzenie instalacji odsiarczania spalin w Koksowni Jadwiga. Na terenie Koksowni Dębieńsko rozważane jest rozpoczęcie produkcji poszukiwanych na rynku adsorbentów węglowych, używanych do adsorpcji zanieczyszczeń z ciekłej lub gazowej fazy procesów przemysłowych (np. do oczyszczania ścieków czy spalin powstających w procesach technologicznych), a także jako katalizatory czy środowisko przechowywania gazów. (PAP)

autor: Marek Błoński

edytor: Anna Mackiewicz

Czytaj więcej