Silesion.PL

serwis informacyjny

Niepokojące dane GUS: wzrost upadłości przedsiębiorstw w Polsce

Mikolaj Zajac prezes Conperio fot.2

Mikolaj Zajac prezes Conperio

Jak wynika z najnowszych danych GUS, w I kwartale 2023 roku odnotowano 122 upadłości podmiotów gospodarczych, co stanowi wzrost o 38,6 proc. względem analogicznego okresu w ub. roku. Wzrost upadłości odnotowano przede wszystkim w handlu i naprawie pojazdów samochodowych, usługach, przemyśle, zakwaterowaniu i gastronomii. Skąd wziął się wysoki odsetek upadłości oraz jak można przeciwstawić się tym niepokojącym danym? Komentarza udziela Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, prezes firmy doradczej Conperio.

– Skala wzrostu upadłości przedsiębiorstw względem ubiegłego roku niepokoi, a problem dotyczy zarówno sektora MŚP, jak i większych zakładów. Przedsiębiorcy wciąć borykają się oczywiście z inflacją, wzrostem cen energii czy dodatkowymi obciążeniami podatkowymi związanymi m.in. z zapisami Polskiego Ładu. Chciałbym zwrócić jednak uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt, który rzadko wybrzmiewa na tle pozostałych, wymienionych wcześniej. Są to mianowicie stale rosnące i rozszerzane przywileje pracowników, przy jednoczesnym braku zachowania odpowiednich proporcji dotyczących wsparcia przedsiębiorców. Tylko w ostatnich miesiącach uregulowana została praca zdalna, zmieniony został Kodeks pracy, a pracownicy zyskali dodatkowe dni wolne i urlopowe. Co pewien czas w debacie publicznej powraca również wątek 4-dniowego tygodnia pracy. Sytuacji przedsiębiorców z pewnością nie poprawiają obecnie także patologie i nadużycia związane z teleporadami, a co za tym idzie rekordowe wskaźniki nieobecności w zakładach pracy. W samym tylko styczniu i lutym 2023 r. zarejestrowano ponad 5 milionów zaświadczeń lekarskich, co stanowi wzrost aż o 16 % względem ubiegłego roku. Potrzebne są odgórne działania – zarówno wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw, jak i przepisy, które ukrócą w kraju proceder sprzedaży “L4” przez internetmówi Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, prezes firmy doradczej Conperio.

***

O CONPERIO

Conperio to największa i najbardziej doświadczona w problematyce absencji chorobowej firma konsultingowa na polskim rynku. Conperio zajmuje się audytem, doradztwem i kompleksowym zarządzaniem problemem absencji chorobowej. Nowoczesne rozwiązania Conperio gwarantują klientowi pełną kontrolę nad podejmowanymi działaniami, które są indywidualnie dopasowywane do danego zakładu pracy z uwzględnieniem jego specyfiki. Działania firmy prowadzone są wielopłaszczyznowo – od analizy sytuacji wyjściowej u pracodawcy i porównania jej z innymi firmami z branży i/lub regionu, przez badanie czynników wpływających na poziom absencji chorobowej, aż po działania terenowe oraz analizę przyczyn w oparciu o opinie pracowników i zgłoszone przez nich sugestie. Misją firmy jest dostarczanie pracodawcom obiektywnej informacji o absencjach pracowniczych w celu ich efektywnego obniżenia.

MIKOŁAJ ZAJĄC:

Mikołaj Zając, absolwent nowosądeckiego WSB – National Louis University, z tytułami Bachelor oraz magister informatyki w zarządzaniu.
Z branżą HR związany od 2009 roku. Założyciel firmy Conperio, największego i najbardziej doświadczonego w problematyce absencji chorobowej przedsiębiorstwa konsultingowego na polskim rynku. Od 2015 roku Prezes Conperio Sp. z o.o. – właściciela projektu ogólnopolskiego programu badania zjawiska absencji chorobowej oraz programu audytu absencji chorobowej. Wśród obsługiwanych firm są podmioty zatrudniające od kilkudziesięciu do kilkunastu tysięcy pracowników z terenu całej Polski. Nieustannie poszukujący metod i narzędzi, które uczynią obszar zarządzania absencją chorobową funkcją strategiczną działania oraz rozwoju przedsiębiorstw. Od lat udziela komentarzy eksperckich w kluczowych polskich mediach, w sprawach istotnych zarówno dla przedsiębiorców jak i pracowników.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024