Czytasz: Niech się nie udarzy!
We Polsce co 7 minut jedna baba abo chop dostowo udar. Apel po śląsku z Tarnowskich Gór.


Naszo akcyjo "niech się nie udarzy" je po to cobyście troszecka sie zatrzimali i wejrzeli, kej może wos trefić udar mózgu. A jes to fest groźne do kożdego!

Bydziecie to wiedzieli to sie wom nie przidarzy. Niy bydziecie ani kalyki ani umrzyki. We Polsce co 7 minut jedna baba abo chop dostowo udar. Kej byście trefili na czas do dochtorów na szpital, dostali szpryca co łozpuści zakrzep, kiery zacisko tętnica mózgowo to sie przed udarem pitniecie.

Ino trza tam być fest gibko, bo we 4 godziny mózg je tout jak u umrzika. Dochtory majom ino 6 godzin coby pomagać takiymu co już mo. U nos na Górach takigo szpecjanygo oddziału kaj sie leczy udar niy ma, Dochtory co poradzom som...
Łoni, kej by taki oddział boł, poradziby ratować kożdego. A tak trza rajzować po inkszych landach tracić czas, a to trza fest gibko.

My chcymy taki oddział we Tarnowskich Górach. Tak coby nikaj niy jeździć, a tu u nos ratować kożdego. Trza nom pomocy, a jakiyj wejrzijcie na naszo zajta www.niechsienieudarzy.pl  I to niy ma, że mje udar niy trefi. To może trefić kożdego.

Od Redakcji:

Taki list po śląsku na kontakt@silesion.pl przesłał do nas pan Piotr Drzewiecki ze Stowarzyszenia Na Zdrowie. Powstało z inicjatywy tarnogórskich lekarzy i pielęgniarek oraz przyjaciół Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach. W tym roku, pod hasłem NIECH SIĘ NIE Z/UDARZY, zbierają na stworzenie oddziału udarowego w WSP S.A., dzięki któremu czas reakcji w przypadku udaru skróciłby się znacząco, co pomogłoby uratować życie wielu osobom.

Czytaj więcej