Czytasz: Niebezpieczne odpady z Włoch i Niemiec miały trafić na Śląsk

Niebezpieczne odpady z Włoch i Niemiec miały trafić na Śląsk

Śląscy funkcjonariusze KAS zatrzymali ponad 70 ton niebezpiecznych odpadów.

Trzy "lewe" transporty śmieci wjechały na teren Polski z naruszeniem przepisów o transgranicznym przemieszczaniu odpadów.

Funkcjonariusze śląskiej Służby Celno-Skarbowej kontrolowali przemieszczenie substancji niebezpiecznych. W województwie śląskim przeprowadzili blisko 80 kontroli. Część kontroli prowadzili z udziałem funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej. Podczas działań kontrolnych funkcjonariusze KAS zatrzymali 3 transporty, w których przewożono ponad 70 ton odpadów. Ciężarówki przyjechały z Włoch oraz Niemiec. Z dokumentów wynikało, że odbiorcami odpadów miały być dwie śląskie firmy.

Podczas kontroli mundurowi ustalili, że ładunki to odpady zmieszane zawierające papier, styropian, opakowania z folii aluminiowej, ścinki materiałów, opakowania metalowe. Ze względu na intensywny zapach podejrzewali, że odpady mogą być zanieczyszczone substancją organiczną. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wystąpili do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie kwalifikacji przewożonego ładunku. Otrzymali informację, że doszło do nielegalnego transgranicznego przywozu odpadów.

Zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska ponad 70 ton odpadów zostało już zwróconych za granicę. Warunki transgranicznego przemieszczania odpadów reguluje Konwencja Bazylejska, która szczegółowo reguluje zasady kontroli i procedury przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych. Proceder nielegalnego transgranicznego przewozu odpadów zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.