News

Niebezpieczne odpady na autostradzie A1

Straż graniczna: Transport został zawrócony do Czech.

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wspólnie z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach ujawnili niebezpieczne odpady przewożone na autostradzie A1.

Do ujawnienia niebezpiecznych odpadów doszło na śląskim odcinku autostrady A1 w Gorzyczkach. Do kontroli zatrzymany został samochód ciężarowy wraz z przyczepą, przewożący odpady, które według listu przewozowego stanowiły zgary aluminiowe.

Afera śmieciowa! Odpady z Niemiec zwożono do Żor!

W trakcie dalszej kontroli pracownicy WIOŚ stwierdzili, iż ze skrzyni pojazdu załadowanej odpadami wydziela się intensywny zapach amoniaku, co wskazywało na to, że mogą się tam znajdować zgary słone aluminium. Jest to odpad niebezpieczny, którego przewóz do Polski wymaga uprzedniego pisemnego zgłoszenia i uzyskania pisemnej zgody Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Takiej zgody kierowca jednak nie posiadał. Na miejsce zdarzenia przybyli funkcjonariusze Straży Pożarnej, którzy dokonali niezbędnych pomiarów i pomogli w zabezpieczeniu ładunku przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Pobrane zostały również próbki znajdującej się tam substancji, które poddane zostaną szczegółowym badaniom laboratoryjnym.

Ze względu na stwierdzone podczas kontroli uchybienia Komendant Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wszczął w stosunku do przewoźnika postępowanie administracyjne. W związku z tym, że nielegalny wwóz odpadów jest przestępstwem zagrożonym karą do 8 lat pozbawienia wolności, funkcjonariusze Straży Granicznej prowadzą w tej sprawie postępowanie karne pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim.

Zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska transport z nielegalnymi odpadami został zawrócony do nadawcy w Czechach.

Czytaj więcej

Napisz do autora w.stech@silesion.pl
Zmiana kategorii na: Zdrowie