Czytasz: Tak ma wyglądać nowe centrum Dąbrowy

Tak ma wyglądać nowe centrum Dąbrowy

Oczko wodne, aleje dydaktyczne, nasyp ziemny, miejsce zabaw dla dzieci. To nowa Dąbrowa Górnicza.

Pod koniec 2015 roku władze Dąbrowy Górniczej przejęły niemal 4-hektarowy, zlokalizowany w centrum teren po byłych zakładach Defum. Postanowiono wówczas, że to tu powstanie nowe centrum miasta. Dziś dąbrowski magistrat pokazuje, jak może ono wyglądać.

Wizualizacja zapiera dech w piersiach

Jest tu oczko wodne, aleje dydaktyczne, nasyp ziemny, miejsce zabaw dla dzieci. - To tzw. "park Odkrywka”, który nawiązuje do przeszłości Dąbrowy Górniczej. W tym miejscu istniała pierwotna, odkrywkowa kopalnia. Działała jeszcze przed powstaniem kopalni głębinowych – wyjaśniają przedstawiciele Fabryki Pełnej Życia, która powstała na miejscu dawnego Defum. Zaznaczają, że projekt konsultowany był z mieszkańcami, a właściwie to stworzyli go sami mieszkańcy.

To się nazywa spytać o zdanie mieszkańców

- W 2017 roku zaczęliśmy realizację pionierskiego na skalę kraju, procesu szerokiej partycypacji społecznej. Wyniki wszelkich form konsultacji, a były to m.in. warsztaty, badania ankietowe, spotkania z mieszkańcami, spacery badawcze, terenowe punkty konsultacyjne czy konsultacje społeczne, były brane pod uwagę w pracach na każdym etapie tworzenia nowego centrum miasta - mówi Wojciech Czyżewski, przedstawiciel Fabryki Pełnej Życia. Dodaje, że w efekcie, wczesną wiosną bieżącego roku piwstał niezwykle inspirujący dokument – koncepcja funkcjonalno-przestrzenną śródmieścia Dąbrowy Górniczej. Na jej podstawie centrum miasta zmieni się nie do poznania.

Zupełnie nowy system komunikacji w centrum

O jakich inwestycjach w centrum Dąbrowy mowa? - Przede wszystkim o wspólnej inwestycji miasta i PKP dotyczącej budowy centrów przesiadkowych (samochód-pociąg-autobus-rower) w centrum i Gołonogu oraz nowego układu komunikacyjnego w sąsiedztwie dworców, w tym budowy tuneli kolejowych - mówi Bartosz Matylewicz, rzecznik prasowy dąbrowskiego magistratu. Dodaje, że miasto wspólnie z Tramwajami Śląskimi zakłada m.in. likwidację kładek i przejść podziemnych w śródmieściu, a budowę sieci śródmiejskich tras rowerowych. - A w centrum tego nowego układu torów, dróg, traktów pieszych i rowerowych znalazła się Fabryka Pełna Życia – zaznacza Matylewicz.

Wyburzą biurowiec przy ul. Kościuszki?

Koncepcję nowego centrum stworzyła pracownia architektoniczna Pronobis Studio. Zakresem opracowania objęto Plac Wolności wraz z przestrzenią wejściową do parku im. gen. Józefa Hallera oraz kwartał ulic Kościuszki, Kolejowej, Przybylaka. - Ustalono, że obszar Fabryki ma pełnić rolę głównej przestrzeni miejskiej, rynku miejskiego. Natomiast sam obiekt – funkcje obiektu wielofunkcyjnego łączącego usługi ogólnodostępne z funkcjami komercyjnymi przewidzianymi pod wynajem – mówi Wojciech Czyżewski. Dodaje, że za konieczne uznano, m.in. wyburzenie budynku dawnego biurowca przy ul. Kościuszki.

Więcej szczegółów nowej koncepcji miasto pokaże już 8 czerwca w Pałacu Kultury Zagłębia.

Fot: Arch. Tomasz Hliniak, Hliniak Architekci, wizualizacje S83studio

Czytaj więcej