Czytasz: Sukces po pikiecie?Jest zgoda NFZ na przejęcie szpitala w Pszczynie!

Sukces po pikiecie?Jest zgoda NFZ na przejęcie szpitala w Pszczynie!

Szpital po 1 lipca nadal będzie funkcjonował?

Wczoraj Jerzy Szafranowicz, dyrektor Śląskiego NFZ, poinformował, że akceptuje wszystkie prawne rozwiązania, które doprowadzą do dalszego działania pszczyńskiego szpitala. We wtorek odbyło się bowiem spotkanie powołanego przez starostę pszczyńskiego Pawła Sadzę zespołu ds. szpitala z dyrekcją śląskiego oddziału NFZ.

- Decyzja dyrektora NFZ była dla nas kluczowa do podejmowania dalszych działań, mających na celu przejęcie prowadzenia szpitala w Pszczynie przez jednostkę powiatową – informuje Sadza.

Szafranowicz zadeklarował, że zgodzi się na cesję kontraktu dla powiatu, ale zgodę na nią wyrazić musi również spółka Centrum Dializa, która jeszcze do końca czerwca zarządza szpitalem. Ponadto dyrektor zaznaczył, że w przypadku cesji, wysokość kontraktu dla szpitala zostanie pomniejszona. Wszystko przez niewykonanie w pełni kontraktu przez spółkę w pierwszym półroczu.


- Najbardziej prawdopodobną możliwością, w kierunku której będziemy zmierzać, jest przystąpienie powiatu do specjalnej procedury konkursowej - rokowań. Zgodnie z deklaracją NFZ, formuła rokowań gwarantuje zachowanie kontraktu dla szpitala w pełnej kwocie. Rozwiązanie to spowoduje także, że Szpital Powiatowy w Pszczynie znajdzie się poza siecią szpitali, a kontraktowanie odbywać się będzie w drodze konkursu – wyjaśnia starosta.


- Otrzymaliśmy zapewnienie, że rokowania będą dotyczyć wszystkich dotychczasowych zakresów działania szpitala – dodaje.

Trzeba doprrowadzić szpital do ładu!

Szafranowicz przypomniał ponadto, że aby szpital mógł dalej działać, starostwo będzie musiało usunąć wszystkie nieprawidłowości, wskazane w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy spółce Dializa.


Sadza przyznaje, że jest zadowolony z wyników rozmów z NFZ i ma nadzieję, że szpital wraz z końcem czerwca nie zostanie zamknięty.

Czytaj więcej