Silesion.PL

serwis informacyjny

Nest Bank – konto osobiste dla Ciebie i Twojej rodziny za 0 zł

Best Bank 0 PLN

Best Bank 0 PLN

Konto osobiste Nest Banku to rachunek za bezwarunkowe 0 zł z bezpłatną kartą wydawaną do konta. 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówki kartą z bankomatów Euronet w Polsce, a BLIKIEM ze wszystkich bankomatów. Link do wniosku

Korzystaj na co dzień bez opłat za:

  • 0 zł KONTO:

Prowadzenie rachunku płatniczego

  • 0 zł KARTA

Wydanie i obsługa pierwszej karty debetowej Visa

  • 0 zł BANKOMATY

Wpłaty i wypłaty gotówki kartą z bankomatów Euronet w Polsce, a BLIKIEM ze wszystkich bankomatów

  • 0 zł PRZELEWY

Wszystkie internetowe przelewy krajowe

Z Nest Kontem zyskujesz:

  • Kartę Visa oraz Visa Oferty, czyli częściowy zwrot pieniędzy za zakupy
  • Oprocentowanie 4% w skali roku na Nest Lokacie Witaj dla nowych klientów
  • Płatności Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay oraz Fitbit Pay przy użyciu telefonu lub zegarka
  • Aplikację mobilną, która gwarantuje bezpieczny dostęp do Twoich finansów

Nest Konto jest rachunkiem płatniczym prowadzonym przez Nest Bank SA („Bank”) na rzecz konsumentów w złotych. Brak opłat i prowizji za wskazane w reklamie czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z rachunkiem płatniczym Nest Konto, Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą „Tabelą opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart”. Nominalne roczne oprocentowanie środków na rachunku płatniczym Nest Konto jest zmienne i na dzień 07.04.2021 r. wynosi 0%, przy czym podana wartość nie uwzględnia należnych opłat i prowizji.

Nest Lokata Witaj („Lokata”) jest rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej, prowadzonym przez Bank w złotych na rzecz posiadacza rachunku płatniczego Nest Konto prowadzonego w złotych, który założy Lokatę w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia pierwszego Nest Konta. Klient może otworzyć tylko jedną Lokatę. Minimalna kwota Lokaty wynosi 1 000 zł, zaś maksymalna 10 000 zł. Okres deponowania wynosi 3 lub 6 miesięcy. Warunkiem utrzymania promocyjnego oprocentowania w całym okresie deponowania dla lokaty 6- miesięcznej jest zapewnianie, nie później niż 60 dni od dnia otwarcia Lokaty, wpływów wynagrodzenia na Nest Konto (min. 1 000 zł) lub wpływów na firmowy rachunek płatniczy BIZnest Konto (min. 6.000 zł) oraz realizowanie z tego rachunku firmowego przelewów do US lub ZUS. W przypadku nie spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim oprocentowanie Lokaty zostanie obniżone do stawki 0,01% w skali roku począwszy od czwartego miesiąca okresu deponowania. Promocja trwa do jej odwołania przez Bank.

Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków oraz Lokat dla Klientów Indywidualnych w Banku, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w „Regulaminie promocji Nest Lokata Witaj”, „Regulaminie rachunków bankowych i usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych”, „Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat” oraz „Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart”, dostępnych na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Banku.

Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP 526-10-21-021, której kapitał zakładowy jest opłacony w całości i wynosi 319 357 000 zł.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024