Silesion.PL

serwis informacyjny

Nauka bez granic – innowacyjne rozwiązania Politechniki Śląskiej dla osób z niepełnosprawnościami

Prototypy urzadzen Projekt Integral Senso fot. mat. Wydzial Mechaniczny Technologiczny AI METH 1

Prototypy urzadzen Projekt Integral Senso fot. mat. Wydzial Mechaniczny Technologiczny AI METH 1

Nowoczesne technologie i innowacyjne projekty odgrywają ogromną rolę w poprawie jakości życia społeczeństwa. Są również ważne w zakresie rozwoju dostępności wielu obszarów dla osób z niepełnosprawnościami. Takie działania są podejmowane w ramach programu „Nauka bez granic” i współpracy Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dąbrowie Górniczej. Podsumowanie realizowanych zadań odbędzie się 21 czerwca podczas spotkania w Dąbrowie Górniczej.

Edukacja oraz popularyzacja nauki to obszary, do których dostęp powinien być nieograniczony. To również cel programu „Nauka bez granic”, który realizują Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dąbrowie Górniczej.

Naukowcy Politechniki Śląskiej oraz studenci z kół naukowych: SKN Zastosowania Metod Sztucznej AI-METH, SKN „Biokreatywni”, SKN SCIENTIA, SKN MobileTech, SKN Mater-Tech wspierają uczenie się dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, pracując nad nowoczesnymi formami prezentacji nauki oraz pomocami dydaktycznymi w oparciu o design thinking – nauki i technologii użytecznych dla odbiorcy. Tworzone pomoce dydaktyczne wykorzystują aspekty m.in. z zakresu logopedii, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, rehabilitacji niepełnosprawności ruchowych.

Program „Nauka bez granic” przynosi wiele korzyści. Poprzez użycie innowacyjnych pomocy dydaktycznych kształcenie, rehabilitacja czy terapie stają się efektywniejsze i kompleksowo wspierają rozwój uczniów. Wykorzystanie potencjału naukowego Politechniki Śląskiej odgrywa znaczącą rolę w poprawie dostępności niezbędnej w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami. Ponadto program ma nie tylko wydźwięk naukowy, lecz także społeczny – jego nadrzędnym celem jest uwrażliwienie naukowców i studentów na potrzeby każdego odbiorcy i wskazanie wartości nauki w wielu obszarach życia.

21 czerwca w Dąbrowie Górniczej odbędzie się spotkanie podsumowujące działania w bieżącym roku akademickim, a także wcześniejsze zadania realizowane w ramach projektu „Świat lubi ludzi, którzy lubią świat. Poznaj świat zmysłami”. Jest on kontynuowany w ramach programu „Nauka bez granic”, a jego wynikiem było utworzenie w ramach projektu „Integral Senso” prototypów mobilnego urządzeń do nauki alfabetu Braille’a, terapii motoryki i integracji sensorycznej czy też rozwijających zmysł dotyku.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author