Czytasz: Naród śląski chce uznania dla swojej odrębnej tożsamości

Naród śląski chce uznania dla swojej odrębnej tożsamości

03:05
Zgromadzenie Ogólne Wolnego Sojuszu Europejskiego wzywa do zaprzestania kierunku rządów autorytarnych i przerwania centralistyczno-jakobińskiej polityki Warszawy.

Ponad dwustu przedstawicieli 49 partii zrzeszonych w Wolnym Sojuszu Europejskim (EFA) przyjęło dokument podsumowujący trzydniowe Zgromadzenie Ogólne tego europejskiego ugrupowania. EFA wyraża poparcie dla aspiracji narodu śląskiego i przestrzega przed radykalizacją rządów w Polsce.

POLSKA NIE JEST KRAJEM DEMOKRATYCZNYM?

- EFA potępia ewolucję w Polsce w kierunku rządów autorytarnych. Bardziej wytrwale niż kiedykolwiek rząd i parlamentarna większość starają się wyeliminować zarówno mniejszość śląską jak i inne mniejszości - czytamy w dokumencie

W trzystronnicowym podsumowaniu kongresu partii wspomina się centralizm Warszawy jako niezgodny z demokratycznymi pragnieniami Śląska do respektowania podstawowych praw i wartości europejskich.

- Chcielibyśmy wyrazić naszą najgłębszą nadzieję, że po tym mrocznym okresie Polska stanie się bardziej demokratycznym krajem - piszą delegaci

POPARCIE DLA NARODU ŚLĄSKIEGO

- Naród śląski chce uznania dla swojej odrębnej tożsamości w Polsce, oficjalnego statusu swojego języka. Potwierdzenia prawa do samostanowienia i prawa do decydowania o przyszłości Śląska. EFA potępia stanowisko centralistyczno-jakobiński Polski i wzywa do zmiany - czytamy w odezwie

 

Zdaniem Jerzego Gorzelika przeciwnicy autonomii regionalnej i różnorodności odbiorą stanowisko EFA jako mieszanie się w wewnętrzne sprawy Polski. Jego zdaniem niesłusznie.

- Przypomnę im, że są obywatelami Unii Europejskiej i sprawy wartości (...)jakimi są poszanowanie różnorodności i samorządność nie są wewnętrznymi sprawami Rzeczpospolitej Polskiej ani żadnego innego państwa członkowskiego - mówi Jerzy Gorzelik

EUROPA REGIONÓW

Pochodzący z Katalonii Jose Maria Terricabras, poseł do Parlamentu Europejskiego przypomina, że oficjalnym motto Unii Europejskiej jest różnorodność i jedność. Ta różnorodność to branie pod uwagę różnych kultur, języków oraz woli politycznej mieszkańców w stosunku do własnego terytorium.

- Różnorodność nie ogranicza się do 28 czy 27 krajów Unii Europejskiej, ale to także dużo większe zróżnicowanie regionów Europy - mówi Jose Maria Terricabras

KONSEKWENTNIE DO CELU

Zdaniem Natalii Pińkowskiej, wiceprzewodniczącej EFA, kongres dowodzi, że autonomia jest standardem w Europie. Aspiracje RAŚ nie są niczym odosobnionym. Jej zdaniem ważnym krokiem jest wprowadzenie edukacji regionalnej do szkół m.in. w Katowicach oraz powstanie zespołu programowego ds. edukacji regionalnej przy katowickim WOMie.

- Uważam, że to są kroki, które pozwolą nam w sposób delikatny, nienachalny, ale jednocześnie przekonujący pokazać wszystkim, że właśnie ta autonomia w praktyce to zarządzanie swoimi zasobami; że to wszytko to normalność - ocenia Natalia Pińkowska

METROPOLIA ROZBUDZI APETYT NA AUTONOMIĘ?

Jerzy Gorzelik ocenia, że wprowadzenie metropolii, wbrew intencjom pomysłodawców, rozbudzi w mieszkańcach naszego regionu pragnienie większej autonomii.

- Każda społeczność, jeśli zostanie w części upodmiotowiona i widzi, że ta podmiotowość jest pożyteczna, zadaje sobie pytanie czy tego zakresu samorządności jeszcze nie poszerzyć? Przykłady europejskie pokazują, że to się właśnie opłaca - mówi Jerzy Gorzelik

Lider Ruchu Autonomii Śląska liczy, że skoro Andrzej Duda we wtorek podpisze ustawę o związku metropolitalnym, to kolejny prezydent podpisze w Katowicach ustawę wprowadząjacą autonomię regionu.

Czytaj więcej