Silesion.PL

serwis informacyjny

Największy polski bukmacher STS zmienia właściciela

Największy polski bukmacher STS zmienia właściciela

fot. STS

Entain CEE ogłosiło wezwanie do zapisów na sprzedaż wszystkich akcji STS Holding. Cena jednej akcji w tym wezwaniu została ustalona na 24,80 złote. Spółka poinformowała, że Fundacje Rodzinne Juroszków zobowiązały się sprzedać wszystkie posiadane przez siebie akcje w ramach tego wezwania, co zostało potwierdzone w oficjalnym komunikacie.

Zgodnie z informacją zawartą w komunikacie, oczekuje się, że dokument wezwania zostanie opublikowany w połowie lipca, a wkrótce potem rozpocznie się okres przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji.

Entain CEE wycenił ofertę nabycia całego pakietu akcji STS po cenie zakupu 24,80 złote za akcję, co stanowi znaczącą premię wynoszącą 35% w porównaniu do średniej ceny ważonej wolumenem z ostatnich 6 miesięcy. Oferta obejmuje również premię w wysokości 28% w stosunku do średniej ceny ważonej wolumenem z ostatniego miesiąca oraz 20% premię w stosunku do ceny rynkowej na dzień 12 czerwca 2023 roku. Całkowita premia wycenia STS Group na około 750 mln GBP.

Przejęcie STS stanowi dla Entain bezpośrednią szansę na stanie się wiodącą platformą zakładów sportowych w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE), podkreślają eksperci zajmujący się tą transakcją.

Jette Nygaard-Anderson, dyrektor generalny Entain, skomentował: “Jesteśmy zadowoleni z przejęcia wiodącego operatora zakładów sportowych w Polsce, który stanowi niezwykle ekscytujący i szybko rozwijający się rynek. STS to wyjątkowa firma z doskonałą marką, atrakcyjną ofertą wielokanałową oraz wybitnym dyrektorem generalnym i zespołem zarządzającym”.

Transakcja jest zgodna z strategią Entain CEE oraz ogólną strategią fuzji i przejęć, polegającą na nabywaniu wysokiej jakości przedsiębiorstw zajmujących wiodącą pozycję na atrakcyjnych, rozwijających się i regulowanych rynkach. Ekspansja w Europie Środkowej i Wschodniej jest kluczowym elementem planów rozwoju Entain, a STS będzie integralną częścią ich platformy w tym regionie.

Rodzina Juroszków, reprezentowana przez CEO Mateusza Juroszka i jego ojca Zbigniewa Juroszka, którzy posiadają łącznie 70% udziałów w STS, zawarli wiążącą umowę i przyjęli ofertę.

Mateusz Juroszek będzie nadal kierował firmą i dołączy do zarządu Entain CEE, wykorzystując swoje doświadczenie w napędzaniu wzrostu na polskim rynku gier.

– Transakcja ta doskonale wpisuje się strategię Entain CEE i szerszą strategię fuzji i przejęć, polegającą na nabywaniu wysokiej jakości firm o wiodącej pozycji na atrakcyjnych, rozwijających się rynkach – kontynuowała. – Ekspansja w Europie Środkowo-Wschodniej pozostaje kluczowym elementem naszych planów rozwoju, a STS będzie integralną częścią naszej platformy w tym regionie – dodała.

– Cieszymy się, że możemy przejąć wiodącego operatora zakładów sportowych w Polsce, który jest niezwykle ekscytującym i szybko rozwijającym się rynkiem – powiedziała Jette Nygaard-Andersen, CEO Entain. – STS to wyjątkowa firma ze świetną marką, atrakcyjną oferą oraz wybitnym prezesem i zespołem zarządzającym. 

Warunek złożenia zapisów na sprzedaż minimalnej liczby akcji w ramach wezwania został ustalony na próg 50% ogólnej liczby głosów. Spółka podała, że Fundacje Rodzinne Juroszków zobowiązały się nieodwołalnie złożyć zapisy na sprzedaż około 70% akcji, co oznacza, że próg ten zostanie osiągnięty.

Realizacja nabycia akcji jest również uzależniona od uzyskania zgody organów antymonopolowych i przewidziana jest na III kwartał 2023 roku.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author