Czytasz: Na terenie województwa śląskiego obowiązuje pierwszy stopień alarmowy ALFA

Na terenie województwa śląskiego obowiązuje pierwszy stopień alarmowy ALFA

Premier wprowadził pierwszy stopień zagrożenia działaniami terrorystycznymi.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o wprowadzeniu zarządzenia
Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego.

Wprowadza się pierwszy stopień alarmowy na obszarze województwa śląskiego oraz na terenie miasta Krakowa. Stopień obowiązuje od północy. Obowiązywać będzie do godz. 23:59 15.12.2018 r.

Decyzja premiera związana jest z organizowaną w Katowicach 24. Sesją Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP 24).

Stopień ALFA to najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Z założenia jest sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

W czasie obowiązywania stopnia alarmowego ALFA mieszkańcy województwa śląskiego i Krakowa powinni zwrócić szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia. Chodzi o nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.

W przypadku wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (ALFA) organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego:

– prowadzą, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, wzmożoną kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym

– zalecają podległemu personelowi informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności

– informują podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia

– zapewniają dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów

– prowadzą kontrolę pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów

– sprawdzają, na zewnątrz i od wewnątrz, budynki będące w stałym użyciu w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów

– sprawdzają działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa

– dokonują, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, sprawdzenia działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu

– dokonują przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych.