Czytasz: Tak wyglądają prezydenckie projekty o SN i KRS (ZOBACZ)

Tak wyglądają prezydenckie projekty o SN i KRS (ZOBACZ)

Na stronie Sejmu jest już wersja elektroniczna prezydenckich projektów - o SN i KRS

We wtorek późnym popołudniem, na stronie Sejmu umieszczono wersję elektroniczną prezydenckich projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.

Wcześniej oba prezydenckie projekty zostały złożone do marszałka Sejmu. Udostępniono je też na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP.

Prezydencki projekt ustawy o SN wprowadza m.in.: możliwość wniesienia do SN skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu, zapis by sędziowie SN przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat z możliwością wystąpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania oraz utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników. Zgodnie z nim skargę nadzwyczajną do SN wnosiłoby się, przez trzy lata od wejścia ustawy w życie, w terminie 5 lat od uprawomocnienia skarżonego orzeczenia; mogłaby ona być wniesiona w sprawach, które uprawomocniły się po 17 października 1997 r. Skargi nadzwyczajne miałyby być generalnie badane przez dwóch sędziów SN i jednego ławnika SN.

Projekt ustawy o SN:

 

Projekt ustawy o KRS zakłada m.in, że obecni członkowie KRS-sędziowie pełnią swe funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji wszystkich członków Rady-sędziów, wybranych na nowych zasadach przez Sejm (dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie - PAP). Sejm wybierałby nowych członków KRS-sędziów większością 3/5 głosów na wspólną czteroletnią kadencję; w przypadku klinczu każdy poseł mógłby głosować w imiennym głosowaniu tylko na jednego kandydata spośród zgłoszonych. Kandydatów na członków KRS-sędziów mogłyby zgłaszać Sejmowi tylko: grupa co najmniej 2 tys. pełnoletnich obywateli korzystających z pełni praw publicznych oraz grupa co najmniej 25 sędziów, bez sędziów w stanie spoczynku.

Projekt ustawy o KRS:

(PAP)

Czytaj więcej