Czytasz: Na co politechnika wyda 4 miliony złotych?

Na co politechnika wyda 4 miliony złotych?

Projekt otrzymał najwyższe dofinansowanie w ramach konkursu spośród wszystkich szkół wyższych.

Politechnika Śląska otrzymała największe dofinansowanie w ramach konkursu MOTO POWER, organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Uczelnia uzyskała ponad 4 mln zł na realizację projektu edukacyjnego na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.

Kwalifikacje na piątym poziomie - które będą testować odpowiadają zaawansowanemu szkoleniu zawodowemu. Poziom ten stanowi pomost pomiędzy kształceniem zawodowym na poziomach odpowiadających edukacji średniej a szkolnictwem wyższym, czyli dyplomem licencjata i inżyniera. Kształcenie odbywa się we współpracy ze środowiskiem pracodawców i umożliwia zdobycie praktycznych kompetencji oraz umiejętności adekwatnych do potrzeb pracodawców, którzy biorą czynny udział w tworzeniu programów kształcenia, a także zajmują się kształceniem praktycznym.

Uczelnia otrzymała dokładnie 4 132 403,21 zł dofinansowania do projektu Projekt otrzymał najwyższe dofinansowanie w ramach konkursu spośród wszystkich szkół wyższych.

W ramach projektu, który będzie realizowany na uczelni, zaplanowano opracowanie i przetestowanie pięciu programów kształcenia na piątym poziomie Polskich Ram Kwalifikacji. Kształcenie będzie realizowane w ramach pięciu kierunków studiów na Politechnice Śląskiej.

Będą to: automatyka i robotyka na wydziałach Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Mechanicznym Technologicznym; elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym; transport na Wydziale Transportu; mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, a także zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Organizacji i Zarządzania. W ramach projektu powstanie pięć grup szkoleniowych, każda po 15 osób.

Wsparciem zostanie więc objętych łącznie 75 osób.