Czytasz: Mysłowice: MPWiK wygrał w sądzie z Wójtowiczem

Mysłowice: MPWiK wygrał w sądzie z Wójtowiczem

Sąd Okręgowy w Katowicach zobowiązał radnego Dariusza Wójtowicza do sprostowania nieprawdziwych informacji.

Dariusz Wójtowicz jest nie tylko radnym i kandydatem na prezydenta Mysłowic. Jest też redaktorem naczelnym portalu Myslowice.net. Decyzja sądu dotyczy informacji, które radny opublikował na swoim portalu w kwietniu.

Wójtowicz opublikował w nim artykuły „Szok! Ekipa Lasoka chce podwyżek o 1/3” oraz „To już nie przelewki. Władza ukrywa dalsze podwyżki w kolejnych latach”. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach uznało te publikacje za krzywdzące. Jego przedstawiciele chcąc polubownie załatwić sprawę, jeszcze w kwietniu dwukrotnie wysłali do Wójtowicza wnioski o sprostowanie materiałów prasowych. Za nieprawdziwe uznali informacje o zobowiązaniach finansowych, zwalnianych pracownikach oraz prośbach o pomoc finansową w wysokości 1,5 mln zł skierowaną do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego. Radny nie odebrał awizowanej przesyłki, a MPWiK skierowało sprawę do Sądu Okręgowego w Katowicach. Ten przychylił się do opinii miejskiej spółki i wydał wyrok zobowiązujący redaktora Wójtowicza do bezpłatnej publikacji sprostowania oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach został wydany zaocznie w ubiegłym tygodniu i nie jest prawomocny. Prezes MPWiK wskazuje, że jego uprawomocnienie nie kończy sprawy.

- Będziemy rozważać wystąpienie z kolejnym pozwem przeciwko panu Dariuszowi Wójtowiczowi. Przedmiotem może być naruszenie dóbr osobistych spółki. To mogłoby się zakończyć dla niego umieszczeniem przeprosin i zapłatą nawiązki na określony cel społeczny. To ostatnie mogłoby w końcu stanowić tę aktywność pana Wójtowicza, która przysporzy korzyści mysłowiczanom - mówi Przemysław Gardoń, wiceprezes MPWiK.

Przedstawiciele MPWiK w Mysłowicach podkreślają, że wyrok sądu nie rekompensuje w pełni miejskiej spółce i miasto wyrządzonych przez Wójtowicza strat. Ich zdaniem publikacja nieprawdziwych informacji miała „dalsze i formalno-prawne konsekwencje”. Po nieprzychylnych doniesieniach MPWiK otrzymało po kwietniowych artykułach pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 12 października WFOŚ wezwał w nim do dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki w formie hipoteki nieruchomości przy ul. Fabrycznej 10 w Mysłowicach.

- Publikacje pana Dariusza Wójtowicza, czyli seria napastliwych tekstów, przekładają się już nie tylko na wizerunek firmy, ale także na jej zobowiązania i relacje z podmiotami zewnętrznymi. To z kolei odczuwają wszyscy mysłowiczanie - dodaje Gardoń.

Dariusz Wójtowicz do chwili opublikowania tego artykułu nie odniósł się do sprawy.  W 2010 roku musiał przeprosić fundację Independent za bezprawne naruszenie jej dóbr osobistych i dobrego imienia poprzez podawanie i sugerowanie w mediach nieprawdziwych informacji dotyczących rozliczenia imprezy OFF FESTIVAL.

Czytaj więcej