Czytasz: Muzeum Śląskie znów zadziwia. Zobacz!

Muzeum Śląskie znów zadziwia. Zobacz!

Odnowiona łaźnia dawnej kopalni Katowice stanie się miejscem wyjątkowych wystaw.

Wiedzieliście, że w budynku wybudowanym na początku XX wieku mieściła się jedna z pierwszych łaźni łańcuszkowych na Górnym Śląsku? Budynek znajduje się na północnym wzniesieniu od głównego wejścia do Muzeum Śląskiego, w sąsiedztwie maszynowni szybu „Warszawa I”. Jego remont jest już na finiszu, a otwarcie będzie finałem drugiego etapu rewitalizacji muzeum.

Nowe pracownie i koncerty 

Odnowiona łaźnia stanie się nowym miejscem pracy działów muzeum, które do tej pory zlokalizowane były w budynku przy alei Korfantego. Rozwój pracowni działów Historii, Archeologii i Etnologii oraz wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt umożliwi muzeum pełnienie funkcji centrum kompetencji, usług i badań dla innych instytucji. Budynek łaźni to także nowe miejsce na ekspozycje czasowe, a dzięki pokaźnemu zapleczu będzie tu można organizować także koncerty i duże spotkania.

Oddanie łaźni do użytku jest finałem drugiego etapu rewitalizacji, objęła ona również oddany do użytku w maju budynek stolarni oraz zagospodarowanie terenu, na którym znajdzie się m.in. naziemny parking dla autokarów.

Realizacja pozwoliła też na utworzenie ponad 2200 m kw. nowej powierzchni użytkowej w budynkach oraz zagospodarowanie terenu o powierzchni 1,25 ha, co znacznie ma rozszerzyć ofertę Muzeum Śląskiego i katowickiej Strefy Kultury.

Doposażona została także pracownia digitalizacji, która dzięki zakupionemu sprzętowi może dokonywać trójwymiarowej dokumentacji rzeźb i innych obiektów przestrzennych.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 30 milionów złotych, z czego dofinansowanie ze środków MF EOG i MKiDN wyniosło 12,5 mln zł, pozostałą wartość projektu stanowił wkład własny województwa śląskiego i miasta Katowice.

Odnowioną łaźnię zobaczyć będzie można już 9 września. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa przez dwa dni w muzeum odbywać się będą warsztaty dla dzieci oraz spacer dla rodzin.

Inauguracja wystawy

W tych dniach w nowej łaźni jako pierwsza zaprezentowana zostanie wystawa „Zaczęło się od ziarna… Historia roślin uprawnych”. Wystawa jest zaproszeniem do dyskusji na temat nieustannego wzajemnego wpływu człowieka i świata flory. Podczas warsztatów będzie się można dowiedzieć jaką rolę odegrały rośliny w naszej historii. Nie zabraknie opowieści o herbacie, która doprowadziła do wielu konfliktów i wojen czy ziemniaku, który przywieziony z Ameryki uratował mieszkańców Europy przed głodem.

Warto też pamiętać, że Muzeum Śląskie znajduje się na terenie byłej kopalni węgla kamiennego, powstałego z roślin, które miliony lat temu zdecydowały o obecnym kształcie regionu.

Wystawę będzie można oglądać do 11 marca 2018 roku. Jej kuratorem jest Agata Sady.

Czytaj więcej