Czytasz: Muzeum Górnictwa wyróżnione

Muzeum Górnictwa wyróżnione

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu otrzymało wyróżnienie w prestiżowym konkursie Sybilla 2016.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu otrzymało wyróżnienie w prestiżowym konkursie Sybilla 2016 na wydarzenie muzealne roku. Jury doceniło projekt "Narracje górnicze z terenu Zabrza", którego efektem jest m. in. zebranie setki wywiadów z zabrzańskimi górnikami.

„Narracje górnicze z terenu Zabrza. Kopalnia to je do mie wszystko” to setka wywiadów przeprowadzonych z czynnymi i byłymi górnikami. Najstarszy z rozmówców urodził się w 1925 roku, najmłodsi z kolei mieli w czasie realizacji projektu 24 lata. Badacze nawiązywali kontakty z pracownikami kopalń działających w mieście oraz z górnikami zatrudnionymi w innych zakładach, ale mieszkającymi w Zabrzu. W ten sposób udało się spisać wspomnienia górników z czynnych kopalń m. in. „Makoszowy”, „Budryk”, „Halemba”, Sośnica,” „Szczygłowice” i tych, w których już dawno zakończono wydobycie  jak „Mikulczyce”, „Rokitnica”, „Pstrowski”, „Concordia” czy „Zabrze”. 

Wśród rozmówców są pracownicy fizyczni oraz umysłowi, zaliczający się do dozoru i innych specjalizacji, także ratownicy górniczy. Poprzez tak szeroki wybór „Narracje górnicze…” starają się odzwierciedlić cały „przekrój kopalni”, jej świat podziemny i na powierzchni, gdyż obydwie przestrzenie są ściśle zależne od siebie i przynależne sobie.

Konstrukcja książki

Publikacja została podzielona na trzy części, z których pierwsza omawia zagadnienie tożsamości górników budowanej w oparciu o miejsce, w którym pracują i żyją. Druga część książki opisuje przebieg drogi zawodowej i funkcjonowanie w ramach hierarchii górniczej. W trzeciej omówiono z kolei te wartości, symbole i tradycje na których opiera się życie prywatne, rodzinne pracujących w kopalniach: m. in.  pozycję żony w rodzinie górników Zabrza, obyczaje kulinarne oraz funkcjonowanie tradycji ogródków. Całość powinna się stać przyczynkiem do lepszego poznania górników żyjących tu i teraz w Zabrzu jako grupy cechującej się swoją własną tożsamością konstruowaną w oparciu o różnorodne komponenty korporacyjnego pejzażu kulturowego.

Publikacja powstała w efekcie realizacji projektu naukowo-badawczego prowadzonego w oparciu o środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna” oraz miasta Zabrze. Książkę można kupić w kasie Kopalni Guido przy ulicy 3 Maja 93, kasie podziemnej trasy w Kopalni Królowa Luiza przy ul. Sienkiewicza 43 oraz w gmachu Muzeum przy ulicy 3 Maja 19. Publikacja jest także dostępna w e-sprzedaży na stronie księgarni Silesia Progress.

Sybilla to prestiżowy konkurs, w którym udział biorą instytucje muzealne z całej Polski, jego organizatorem jest Muzeum Narodowe w Warszawie.

Czytaj więcej