Czytasz: Oddajesz krew? Pojedziesz za darmo

Oddajesz krew? Pojedziesz za darmo

Honorowi dawcy krwi pojadą za darmo autobusami oraz tramwajami MPK w Częstochowie.

Od stycznia 2017 roku będzie obowiązywać całkowita oraz 50 procentowa ulga dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Ulga będzie przysługiwać na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na ,,e-karcie” albo ważnego jednorazowego biletu ulgowego lub czasowego i ważnej legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.

Całkowitą refundację przejazdu otrzymają osoby, które oddały w dowolnym co najmniej okresie 15 litrów krwi (w przypadku kobiet) lub co najmniej 18 litrów (w przypadku mężczyzn). MPK dopłaci połowę do biletów osób, które oddały co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników (w przypadku kobiet) lub co najmniej 12 litrów (w przypadku mężczyzn).

Czytaj więcej