Silesion.PL

serwis informacyjny

Mniej koszenia trawy w trosce o przyrodę w tym roku w Katowicach

Kwietna laka w Katowicach Fot UM Katowice

Kwietna laka w Katowicach Fot UM Katowice

Właśnie otwarte zostały oferty w przetargu na uporządkowanie i utrzymanie pasów drogowych oraz terenów miejskich – czyli pielęgnację roślinności znajdującej się w otoczeniu dróg. Zgłosiło się 6 firm, które zadeklarowały wykonanie poszczególnych części zadań za kwoty od ok. 440 tys. zł do 1,5 mln zł. Teraz Zakład Zieleni Miejskiej będzie weryfikował oferty.

Do ogłoszonego niedawno przetargu stanęło łącznie 6 firm. Do pierwszej części nie zgłosił się żaden wykonawca. Do drugiej części zadania ofertę zgłosił Grzegorz Dubiel za kwotę ponad 440 tys. zł. Do części trzeciej zgłosiły się Bilpol-Kużaj z Koszęcina z ofertą za 1,5 mln zł oraz Bio-Ekos Group z Tychów z kwotą ponad 600 tys. zł. Wykonanie części czwartej zadeklarowała firma Manus z Katowic za ponad 450 tys. zł. Część piątą chce zrealizować firma Bio-Ekos Group za ponad 560 tys. zł. Do wykonania części szóstej zgłosiło się konsorcjum firm Marian Stych Urządzanie i Utrzymywanie Terenów Zieleni, Joanna Stych Urządzanie i Utrzymywanie Terenów Zieleni z Warsztatem Usługowo-Produkcyjno-Handlowym Andrzej Langer na czele oraz Bio-Ekos Group. Konsorcjum zadeklarowało wykonanie zadania za ponad 700 tys. zł, a druga firma za niecałe 600 tys. zł. Do części siódmej również zgłosiło się dwóch wykonawców – MMHC z Jankowic oraz Bio-Ekos Group. Pierwszy zadeklarował kwotę ponad 460 tys. zł, a drugi ponad 530 tys. zł. Po otwarciu ofert Zakład Zieleni Miejskiej je przeanalizuje, a następnie wybierze wykonawców zadań. Jeżeli w dalszym etapie nie pojawią się odwołania, to z wykonawcami zostaną podpisane umowy. Pierwsze koszenia powinny się rozpocząć wiosną.

– Katowice to miasto pełne zieleni, jest u nas mnóstwo parków oraz lasów – są to ulubione miejsca wypoczynku mieszkańców, którzy chcą kolejnych zielonych inwestycji. Widzimy to po liczbie zgłoszeń do Zielonego Budżetu i budżetu obywatelskiego. Zadbane, zielone przestrzenie są miejscem idealnym do wypoczynku, rodzinnych aktywności, ale taż doskonale wpływają na ekosystem – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Rzadsze koszenie bardziej ekologiczne

Katowice od kilku lat zmniejszają częstotliwość koszenia. Dwa lata temu przy pasach drogowych było pięć koszeń, a w tym roku będą trzy. Rzadsze koszenie ma pozytywny wpływ na środowisko. Każda łąka to złożony ekosystem – świat nie tylko roślin, ale także wielu gatunków owadów, małych zwierząt, które są niezbędne w środowisku, choć często ich nie doceniamy. Zbyt częste koszenie wpływa chociażby na ilość pożywienia, jakie mają do dyspozycji, nie mówiąc już o miejscu do życia.

Koszenie to forma dbania o rośliny, jednak nie ma potrzeby wykonywania go tak często, jak dotychczas. Kolejne miasta odkrywają, że zmniejszenie intensywności koszenia pozwala w dalszym ciągu cieszyć się piękną zielenią, a przy tym pozytywnie wpływa na bytujące w trawach zwierzęta i owady. Oczywiście nie można zupełnie zaprzestać kosić, bo wtedy rośliny niszczeją i drewnieją przy podstawie. Jednak rzadsze koszenie zmniejsza erozję ziemi, a tym samym poprawia retencję wody. Oznacza to, że ziemia zachowa niezbędną wilgoć, co wpłynie pozytywnie nie tylko na mieszkańców miasta, ale także pozwoli na zachowanie populacji owadów i zwierząt, które są nam niezbędne do utrzymania stabilności ekosystemu – tłumaczy zmiany dyrektor ZZM w Katowicach.

Na koszonym obszarze może wylądować 116 katowickich Spodków!

W ramach przetargu wykonawcy będą musieli wykonać usługę koszenia trawników, ale także przycinania żywopłotów i odbiór powstałych przy tym odpadów. Kandydaci muszą posiadać odpowiedni sprzęt – m.in. ciągniki z kosiarką bijakową, kosy spalinowe, samochody do wywozu traw i odpadów.

Przetarg podzielono na 7 części – każda z nich obejmuje inny rejon miasta. Łącznie mają one powierzchnię 3,43 mln m2. Porównując to do powierzchni użytkowej jednego z symboli naszego miasta, czyli katowickiej Hali Spodek, której powierzchnia wynosi 29 473 m2 – można wyliczyć, że powierzchnia terenów zielonych wymagająca koszenia zajmuje ponad 116 Spodków! Warto przypomnieć, że ponad połowa Katowic to tereny zielone: lasy, parki, skwery i stawy, a to pozytywnie wpływa na mieszkańców. Zieleń poprawia estetykę otoczenia, daje miejsca do rekreacji, ale także wpływa na zdrowie mieszkańców oraz ich samopoczucie.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024