Czytasz: Mamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia ws. sieci szpitali

Mamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia ws. sieci szpitali

Szpitale, które są niezwykle istotne dla bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków będą w sieci - informuje Ministerstwo Zdrowia

Po tekstach, dotyczących groźby likwidacji 21 szpitali w woj. śląskim, w tym tak znanych jak piekarska "urazówka" czy siemianowicka "oparzeniówka", o czym poinformowały media posłanki PO Ewa Kołodziej i Lidia Gądek na poniedziałkowej konferencji prasowej, Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w tej sprawie.

"(...) wyjaśniamy, że celem projektowanych zmian jest zapewnienie stabilnego finansowania szpitalom, a nie ich likwidacja.

Ryzyko zamykania placówek jest związane z obecną sytuacją, gdy szpitale nie mogą mieć pewności co do tego, czy w danym roku w ogóle otrzymają umowę z NFZ, ani jaka będzie wysokość przyznanych im środków. Trwający od wielu lat stan permanentnej niepewności utrudnia racjonalne inwestycje i długofalową, stabilną politykę kadrową. Przyczynia się także do marnotrawienia zasobów, którymi dysponują szpitale.

Projekt nie przesądza, które szpitale wejdą do PSZ

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej, który wprowadza tzw. sieć szpitali, został poddany szerokim konsultacjom publicznym. Zgodnie z wymogami legislacyjnymi załączono do niego projekt rozporządzenia wykonawczego, zawierający wstępne propozycje dotyczące zasad i kryteriów kwalifikacji podmiotów leczniczych do sieci. Podkreślamy jednak, że na tym etapie prac uzgodnieniom i konsultacjom podlega wyłącznie projekt ustawy.

Po rozpatrzeniu uwag do ustawy, które zbieraliśmy, by jak najlepiej przygotować wprowadzenie tak istotnej zmiany, modyfikowany będzie także projekt rozporządzenia. Zaproponowane w nim przepisy nie mogą być podstawą do wyciągania pochopnych wniosków dotyczących jakichkolwiek placówek medycznych. Na obecnym etapie prac nie jest możliwe wskazanie, ani ile podmiotów leczniczych będzie miało zagwarantowane finansowanie w ramach sieci szpitali, ani które szpitale nie wejdą do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) – czyli tzw. sieci szpitali.

Projekt przewiduje szczególny tryb włączania szpitali do sieci.

Podkreślamy, że projekt ustawy przewiduje szczególny tryb włączania do sieci podmiotów, które powinny być nią objęte ze względu na konieczność zapewnienia pacjentom na terenie danego województwa odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z projektem, w sytuacji gdy takie podmioty lecznicze nie spełnią kryteriów określonych w rozporządzeniu i nie będą mogły zostać na tej podstawie zakwalifikowane do sieci, będą mogły zostać do niej włączone na podstawie decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ – po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra zdrowia (art. 95n ust. 6). W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie również odstąpienie od wymogu posiadania izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR).

Wyjaśniamy także, że zgodnie z projektem PSZ (sieć szpitali) nie obejmuje opieki psychiatrycznej ani opieki długoterminowej. Z założenia do sieci powinny zostać włączone wszystkie szpitale, które mają podstawowe znaczenie dla zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej (szczególnie udzielające świadczeń w trybie „ostrym”). Placówki opieki psychiatrycznej i zakłady opiekuńczo-lecznicze nie mają być włączane do PSZ, zatem projektowana ustawa nie zmienia ich sytuacji. Dotyczy to także placówek rehabilitacyjnych, które nie udzielają jednocześnie świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego.

Przypominamy też, że aby zapewnić pacjentom właściwy dostęp do świadczeń szpitalnych, nadal będą przeprowadzane uzupełniające konkursy ofert.

MZ tworzy nową wersję projektu ustawy po zebraniu uwag w trakcie konsultacji

Utworzenie sieci szpitali to bardzo potrzebny i jednocześnie skomplikowany projekt, którego celem jest zapewnienie lepszych warunków funkcjonowania szpitali i poprawa opieki specjalistycznej nad pacjentami. Dlatego uważnie rozpatrujemy i analizujemy wszystkie zgłoszone do niego uwagi. Wiceminister Piotr Gryza wyjaśniał to parlamentarzystom podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia 30 listopada br. „Obecnie, po uwagach zebranych w trakcie konsultacji MZ tworzy nową wersję projektu ustawy o sieci szpitali.” – mówił wiceminister. Tłumaczył  także, że na tym etapie prac jest jeszcze zbyt wcześnie, by prezentować nowy projekt, czy mówić o konkretnych rozwiązaniach.

W tej sytuacji sugerowanie przez polityków byłej partii rządzącej, że projekt ustawy ma na celu likwidowanie szpitali należy uznać za bezpardonowy, polityczny atak, który budzi niepotrzebny niepokój zarówno wśród pacjentów, jak i pracowników służby zdrowia.

Szpitale niezbędne dla bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków będą działać w ramach PSZ.

Zapewniamy, że szpitale, które są niezwykle istotne dla bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków (m.in. wymieniane na powielanej przez media liście: Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, Katowickie Centrum Onkologii czy Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich) będą funkcjonowały w ramach PSZ. (...)

Czytaj więcej