Czytasz: Mikołów odnowi zabytkowe kamienice

Mikołów odnowi zabytkowe kamienice

Zobacz, jak będą wyglądać.

Szykuje się gruntowny remont czterech kamienic w Mikołowie przy rynku i w przylegającym do niego kwartale. Powstanie w nich m.in. centrum aktywności społecznej. Miasto zdobyło pod tym kątem unijną dotację.

Dotacja to efekt rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego rewitalizacji obszarów zdegradowanych w centralnej części woj. śląskiego. Konkurs ten – o budżecie 132,6 mln zł - przeprowadzono w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) obecnego Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.

Do dofinansowania wybrano w nim 18 projektów o łącznej wartości przekraczającej 178 mln zł. Łączne dofinansowanie wybranych w konkursie projektów przekroczy 108 mln zł. Mikołowski samorząd na projekt „Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów”, o szacowanej wartości blisko 11,5 mln zł, otrzyma prawie 6,3 mln zł wsparcia.

Wizualizacje UM Mikołów

Jak wynika ze środowej informacji miasta, za te pieniądze przeprowadzony zostanie kapitalny remont czterech kamienic znajdujących się w rynku i kwartale do niego przyległym: Rynek 2, ul. Jana Pawła II 4 i 6 oraz przy ul. św. Wojciecha 14. Nie będzie to odnowienie fasad, lecz gruntowny remont wnętrz oraz zapleczy wraz budynkami gospodarczymi i przynależnymi podwórkami.

W kamienicy przy ul. Jana Pawła II 6 wyremontowane zostaną mieszkania. Budynek – podobnie jak pozostałe trzy - zostanie podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej, piece kaflowe w mieszkaniach zostaną zastąpione ekologicznym systemem grzewczym. W budynkach wymienione zostaną także instalacje wodne, sanitarne i elektryczne.

Trzy pozostałe budynki pełnić będą funkcję Centrum Aktywności Społecznej. Misją tej instytucji ma być wszechstronne wspieranie mieszkańców aktywnych społecznie; wsparcie mają też uzyskiwać tam osoby z ciekawymi pomysłami do realizacji w przestrzeni publicznej.

Mikołowskie centrum aktywności ma być również miejscem prowadzenia działalności administracyjnej przez organizacje pozarządowe, podmioty tzw. ekonomii społecznej czy wolontariuszy. Do dyspozycji mają mieć oni wyposażoną salę do coworking-u czy kawiarenkę społeczną z małym bistro. Centrum ma być dostępne przez cały dzień, także wieczorami i w weekendy. Będzie tam można organizować spotkania robocze, konferencje czy konsultacje, korzystać z przestrzeni obiektu i jego wyposażenia.

W budynku przy ul. św. Wojciecha 14 będzie ponadto działał klub dziecięco-młodzieżowy. Jednym z jego zadań będzie prowadzenie działań profilaktyczno-wychowawczych w otwartym środowisku: na rynku, podwórkach czy w pobliskich parkach.

„Rewitalizacja oznacza dosłownie: przywrócenie do życia. Taki właśnie jest cel tego zadania. To coś znacznie więcej niż tylko remont budynków. Dzięki projektowi wypięknieje cały zabytkowy kwartał w centrum miasta. Chcemy, by rynek i jego otoczenie tętniły życiem, by była to przestrzeń centrotwórcza, nie zamierająca wraz z zamknięciem ostatniego sklepu. Efekty prac widoczne będą już w 2019 r.” - zasygnalizował cytowany zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel

Według środowej informacji tamtejszego magistratu, prace w jednej z kamienic, przy ul. Jana Pawła II 6 już ruszyły. Wkrótce ogłaszane mają być przetargi na kolejne budynki.

Spośród innych dofinansowanych w tym samym konkursie projektów największy – dotyczący rewitalizacji zabytkowej wieży ciśnień w Zabrzu - przygotowało tamtejsze Muzeum Górnictwa Węglowego (całość za 34,1 mln zł, w tym 23,6 mln zł z RPO). Kolejne pod względem wielkości dofinansowanie trafi do prywatnego inwestora na jeden z etapów rewitalizacji pałacu rodu Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich i terenu pałacowego ogrodu (projekt za 36,9 mln zł, w tym 17,1 mln zł z RPO).

Dotacje otrzymają też trzy projekty samorządu Sosnowca, po dwa Siemianowic Śląskich, Rudy Śląskiej i Katowic, a także pojedyncze przedsięwzięcia Chorzowa, Radzionkowa, Zawiercia, Czeladzi, gminy Ciasna oraz Orzesza.

Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w tej samej dziedzinie trwa jeszcze do końca stycznia br. Pula środków do podziału wynosi w nim 84,9 mln zł. Łącznie 67 wniosków zgłoszono też w konkursie dotyczącym renowacji obiektów dziedzictwa, w którym 200 mln zł ma wesprzeć prace przy zabytkach tego regionu oraz obiektach tamtejszego Szlaku Zabytków Techniki.(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Jacek Ensztein

Czytaj więcej