Silesion.PL

serwis informacyjny

Mikołajki w Fortunie nie tylko dla grzecznych!

Mikołajki to doskonała okazja, by sprawić sobie prezent!

Nie ważne czy byłeś w tym roku grzeczny czy nie, bukmacher Fortuna nagradza wszystkich. Postaw online zakład live lub prematch w punkcie Fortuny i odbierz gwarantowany bonus!

Co zrobić, aby otrzymać prezent?

  • Wystarczy w dniu 6.12.2018 do godz. 23:59 postawić zakład live za minimum 10 zł brutto
  • Zakład może być zawarty w formie SOLO, AKO lub Maxikombi
  • Promocja obejmuje całą ofertę live
  • Bonus otrzymasz niezależnie od wyniku Twojego kuponu
  • Następnego dnia na Twoim koncie pojawi się 10 zł w postaci punktów FKP.

W punktach stacjonarnych Fortuny również masz możliwość otrzymania mikołajkowego bonusu, na takich samych zasadach, tylko w ramach całej proponowanej przez zakłady bukmacherskie Fortuna, oferty prematch.

Uwaga: promocje nie łączą się ze sobą.

Prezent należy się każdemu!

 

REGULAMIN PROMOCJI „Fortuna nie tylko dla grzecznych” obowiązujący w dniu 06.12.2018 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki promocji dla klientów FORTUNA online zakłady
bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej „FORTUNĄ”, prowadzonej pod nazwą „Fortuna nie tylko
dla grzecznych” zwanej dalej „Promocją”.
1.2 Organizatorem Promocji jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000002455, NIP: 548-11-92-629, REGON: 070707400, kapitał
zakładowy: 2.376.000,00 zł (w całości wpłacony), zwana dalej także „Organizatorem”.
1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

2.1. W Promocji biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności
prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych klientów Organizatora zawierających
zakłady wzajemne na stronie www.efortuna.pl lub poprzez aplikację mobilną.

3. ZASADY PROMOCJI

3.1. Promocja obowiązuje w dniu 06.12.2018 do 23:59
3.2. Promocja obejmuje wyłącznie zakłady zawierane poprzez stronę www.efortuna.pl lub aplikację
mobilną Organizatora.
3.3. Aby wziąć udział w Promocji należy:
3.3.1. w dniach jej obowiązywania zawrzeć poprzez stronę Fortuny lub aplikację
mobilną Organizatora zakład lub zakłady za minimalną kwotę 10 PLN brutto;
3.3.2. zakład lub zakłady mogą być zawarte w formie kuponu SOLO, AKO lub MAXIKOMBI;
3.3.3. zakład, o których mowa ppkt. 3.3.1, dotyczy dowolnego zdarzenia z oferty live;
3.3.4. kwota minimalna, o której mowa w ppkt. 3.3.1 dotyczy całego kuponu.
3.4. Gracze, których kupon spełni powyższe warunki, otrzymają bonus w postaci
1 400 punktów Fortuna Klub Plus, co odpowiada kwocie 10 PLN.
3.5. Promocja nie obejmuje kuponów anulowanych, unieważnionych, zakładów specjalnych oraz
zakładów zawartych w ramach oferty Ekspert + lub Hit Dnia.
3.6. Bonus zostanie przypisany do iKont graczy do godz. 23:59 następnego dnia po zakończeniu
Promocji tj. w dniu 07.12.2018.
3.7. Gracze, których kupony zakwalifikowały się do otrzymania bonusu, zostaną powiadomieni drogą
mailową, SMS-ową lub poprzez komunikat pop-up.
3.8. Jednemu graczowi przysługuje w ramach Promocji jednej bonus, bez względu na liczbę zawartych
zakładów spełniających powyższe warunki.
3.9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi na www.efortuna.pl lub w punktach
stacjonarnych.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz
dane osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie
3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych
oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
5.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją, mają
charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie Fortuny

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024