Czytasz: Bieg "Mikołaje – Aniołom" coraz bliżej

Bieg "Mikołaje – Aniołom" coraz bliżej

10 grudnia o godzinie 13.00 na ulicach sołectwa Piasek przeprowadzony zostanie bieg „Mikołaje - Aniołom“.

Każdy z uczestników na starcie otrzyma czerwoną czapkę, która przypominać ma obchody Dnia Świętego Mikołaja. W zależności od kondycji uczestnicy będą mieli do pokonania dystans 5 lub 10 km.

Na dystansie 5 km swoich sił spróbować mogą biegacze, rolkarze, osoby na wózkach inwalidzkich, a także miłośnicy chodzenia z kijami. Z odcinkiem 10 km zmagać się już będą tylko biegacze i osoby uprawiające nordic walking. Zarówno start, jak i meta biegu zlokalizowane zostaną na drodze dojazdowej do „Domu Kulejących Aniołów“.

Bieg jest częścią przygotowań do uroczystego otwarcia „domu kulejących aniołów“, którego oddanie do użytku planowane jest w pierwszym kwartale 2017 roku.

Zgłoszenia uczestnictwa w biegu "Mikołaje – Aniołom" dokonywać można na wypełniając formularz, do którego dostęp będzie poprzez strony: www.personalbest.pl , www.dostartu.pl oraz www.maratonypolskie.pl.

Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny oraz wpłacenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej) na rachunek bankowy 05 1870 1045 2078 1001 9156 0001 (nest bank) wpisując jako tytuł wpłaty: imię, nazwisko, klasyfikację, bieg "mikołaje – aniołom".

Organizatorem biegu są PSONI Koło w Pszczynie i Starostwo Powiatowe w Pszczynie.

Przebieg trasy:

 

- start ul. Dworcowa w rejonie budowanego „Domu Kulejących Aniołów“ ok. godz. 13.00
- 200m. skręcamy w prawo w ulicę Sucharskiego, na 900m. przecinamy ul. Kochanowskiego ok. godz. 13.01 – 13.04
- 1500m. skręcamy w lewo w kierunku ul. Słowackiego ok. godz. 13.04 – 13.13
- 1600m. skręcamy w lewo w ul. Słowackiego ok. godz. 13.05 – 13.14
- 2950m. skręcamy w prawo w al. Dębową ok. godz. 13.09 – 13.24
- 3200m. skręcamy w lewo w ul. Szkolną ok.godz. 13.10 – 13.27
- 3750m. skręcamy w prawo w ul. Katowicką, bieg odbywa się pasem ruchu w kierunku Pszczyny ok. godz. 13.11 – 13.31
- 4050m. przy wyznaczonym punkcie następuje nawrót, bieg odbywa się pasem ruchu w kierunku Kobióra ok. godz. 13.12 – 13.34
- 4650m. skręcamy w lewo w ul. Dworcową ok. godz. 13.14 – 13.40
- 5000m. część zawodników kończy bieg pozostali pokonują kolejne 5 km ok. godz. 13.15 – 13.45
- 5200m. skręcamy w prawo w al. Debową ok. godz. 13.16 – 13.47
- 5300m. skręcamy w prawo w ul. Magnolii ok. godz. 13.17 – 13.48
- 5650m. skręcamy w lewo ul. Forsycji ok. godz. 13.18 – 13.50
- 6100m. skręcamy w prawo w al. Dębową ok. godz. 13.19 – 13.54
- 6250m. skręcamy w prawo w ul. Jaśminów ok. godz. 13.20 – 13.55
- 6750m. skręcamy w lewo w ul. Katowicką ok. godz. 13.22 – 14.00
- 7300m. skręcamy w lewo na drogę gruntową ok. godz. 13.24 – 14.05
- 7600m. skręcamy w lewo w ul. Leśną ok. godz. 13.25 – 14.07
- 7750m. skręcamy w prawo w ul. Gajową ok. godz. 13.26 – 14.05
- 8200m. skrecamy w lewo w ul. Leśną ok. godz. 13.27 – 14.09
- 8350m. skręcamy w prawo w ul. Katowicką ok. godz. 13.38 – 14.11
- 8450m. skręcamy w lewo na drogę gruntową ok. godz. 13.29 – 14.13
- 9000m. wbiegamy w ul. Osiedlową ok. godz. 13.30 – 14.18
- 9600m. skręcamy w lewo w ul. Katowicką ok. godz. 13.31 – 14.24
- 9800m. skręcamy w prawo w ul. Dworcową ok. godz. 13.32 – 14.26
- 10000m. meta biegu na ul. Dworcowej ok. godz. 13.33 – 14.30

Czytaj więcej