Czytasz: "Migranci, to nie tylko uchodźcy!"

"Migranci, to nie tylko uchodźcy!"

Dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich zapewnia, że treść deklaracji została wysłana do konsultacji. Oświadczenie prezydenta Marcina Krupy przyjęto z zaskoczeniem.

- Treść deklaracji została rozesłana do asystenta i do sekretarza miasta z prośbą o to, żeby przekazać ją prezydentowi Marcinowi Krupie do uzgodnienia - mówi Andrzej Lubiatowski, dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich.

Przyznaje, że oświadczenie Marcina Krupy przyjęto z zaskoczeniem. Prace nad konferencją „Miasta integrujące. Integracja = Bezpieczeństwo” trwały co najmniej od miesiąca. Jednak jeszcze rok temu po kongresie „Jak zatrzymać młodych w Polsce?” z inicjatywy prezydenta Pawła Gdańska Adamowicza rozmawiano nad powołaniem zespołu ds. migracji zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

- Nie wiem czy prezydent Krupa miał realną możliwość zapoznania się z treścią dokumentu, bo nie mam pojęcia jak funkcjonują jego służby, kiedy jest zagranicą. My działamy urzędowo - dodaje Andrzej Lubiatowski.

Unia największych miast 

Unia Metropolii Polskich powstała w 1990 roku jako reprezentacja gmin zamieszkiwanych przez co najmniej 300 tys. osób. Katowice, kiedy przystępowały do tego grona liczyły 367 tys. mieszkańców. Dziś jest ich zaledwie 298 tys. To zdaniem UMP najlepszy przykład, że migracje są realnym problemem. Podobnie jak migracje zewnętrzne, choć słowo „uchodźca” nie pada.

- Wiemy, że „uchodźca” jest kluczem w walce politycznej. Jednak bez ulegania emocji tego słowa i całej retoryce międzypartyjnej, to problem migracji istnieje. Ja sam jestem migrantem z wielkopolski do Warszawy - przyznaje Andrzej Lubiatowski.

"będą gorliwie współpracowali i… tyle"

Zapewnia, że inicjatywa prezydenta Gdańska nie miała wyręczać rządu. Już teraz w ramach UMP pracuje dwanaście stałych komisji oraz pięć zadaniowych. Kolejny poświęcony migracji i integracji ma przygotować rozwiązania, które pozwolą na zarządzanie tymi procesami w Polsce. Analogicznym przykładem, zdaniem Lubiatowskiego, jest zespół ds. gospodarki odpadami. Opracował już wdrożone założenia i pracuje nad udoskonalaniem przepisów.

- Ta dwunastka miast wymienia dobre praktyki i szuka jeszcze lepszych niepolskich rozwiązań u ekspertów z zagranicy - tłumaczy dyrektor biura UMP. - W kwestii migracji prezydenci deklarują, oddając rządowi pierwszeństwo, że będą gorliwie współpracowali i… tyle - podsumowuje.

Unia Metropolii Polskich jest jedną z sześciu reprezentujących samorząd w ramach Komisja Wspólnej Rządu i Samorządu. Jej przedstawiciele przedstawiają stanowisko największych miast.

Deklaracja prezydentów Unii Miast Polskich z 30.06.2017 r.

Czytaj więcej