Czytasz: Nowe mieszkania nie tylko z "plusem"
W Rudzie Śląskiej powstają nowe mieszkania, ale nie z rządowego programu. Katowice już podpisały umowę z BGK. Kiedy dołączą do nich pozostałe miasta z naszego regionu - Chorzów, Gliwice i Tychy?

50 nowych mieszkań komunalnych zostanie w ciągu dwóch lat wybudowanych w Orzegowie - dzielnicy Rudy Śląskiej. Właśnie podpisano umowę na realizację tej inwestycji, wartej 7,5 mln zł – podał we wtorek rudzki magistrat. Nowe mieszkania powstaną u zbiegu ulic Stromej i Bytomskiej.

- Umowa ma formułę “Zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca ma przygotować dokumentację budowlaną, uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia oraz wykonać prace budowlane. Koncepcję architektoniczną obiektu i zagospodarowania terenu będzie musiał przedstawić już w ciągu 30 dni od podpisania umowy - mówi Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Zawarte w koncepcji rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy oraz do porządku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Miasto określiło minimalną liczbę mieszkań na 50, ale nie wskazało, w ilu budynkach mają one być rozmieszczone. Lokalne władze, które uważają, że optymalnym rozwiązaniem byłyby dwa budynki, ostateczną decyzję zostawiają jednak projektantowi.

Nowe mieszkania w Rudzie Śląskiej

Budowa mieszkań komunalnych w Orzegowie nie będzie jedyną tego typu inwestycją w Rudzie Śląskiej w najbliższym czasie. W tym roku przy ul. Lisiej w dzielnicy Nowy Bytom ma się rozpocząć budowa czterech budynków, w których znajdzie się 46 mieszkań komunalnych. Część środków na realizację tej inwestycji będzie pochodzić z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przy ulicach Kędzierzyńskiej i Czempiela kończy się budowa 165 niedrogich mieszkań czynszowych, realizowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Dombud. Inwestycja warta 35 mln zł otrzymała wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego w postaci 22,2 mln zł preferencyjnego kredytu. Dzięki zaangażowaniu środków samorządowych najemcy nie będą musieli wpłacać 25 proc. wartości lokalu. Miasto może wskazać najemców 99 z tych mieszkań.

Lista oczekujących na mieszkanie komunalne w Rudzie Śląskiej liczy obecnie 1294 pozycje. W gminnym zasobie mieszkaniowym znajduje się ok. 7200 lokali mieszkaniowych. W tym roku na remonty miejskiego zasobu mieszkaniowego miasto przeznaczy prawie 4,7 mln zł, dodatkowo 5 mln zł wyniesie udział w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych, których miasto jest członkiem.

Mieszkanie Plus w Śląskiem - pierwsze w województwie, drugie w Polsce były katowice

Na terenie województwa śląskiego rządowy program Mieszkanie Plus zakłada wybudowanie prawie 2,3 tysięcy mieszkań na obszarze 28 hektarów zlokalizowanych w Tychach, Chorzowie, Gliwicach i Katowicach.

Po miesiącach nerwowych oczekiwań, ze strony urzędników, ale i zainteresowanych prawie własnym M, Katowice jako jedne z pierwszych miast w Polsce podpisały w czwartek 13 kwietnia porozumienia, na mocy których być może na początku przyszłego roku ruszy budowa 500 mieszkań na Mrówczej Górce.

MIESZKANIE PLUS W KATOWICACH NA MRÓWCZEJ GÓRCE (STUDIO KONIOR):

MIESZKANIE PLUS W GLIWICACH

Kiedy do Katowic dołączą kolejne miasta? Najbliżej celu, czyli podpisania umów są Gliwice. Przedstawiciel BGK Nieruchomości po czwartkowej konferencji zapowiadał, że udaje się właśnie do tego miasta. Na pytanie czy spotkamy się wkrótce w podobnych okolicznościach w Gliwicach odpowiedział enigmatycznie “być może”.

Mniej optymistycznie nastawiony jest gliwicki magistrat, który w lutym na swojej stronie internetowej informował mieszkańców, że program jest, ale tylko na papierze. Urzędnicy chcieli tym sposobem wysłać do zainteresowanych dzwoniących i dopytujących, że za wcześnie na konkrety. W tym mieście mogłoby powstać nawet 700 mieszkań na wynajem i z opcją wykupu. Teraz, w kwietniu piłka jest po stronie BGK Nieruchomości.

- Gliwice przedstawiły 6 lokalizacji do programu Mieszkanie Plus i część z nich została zaakceptowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości - mówi Joanna Lenczowska, biuro rzecznika prasowego Prezydenta Gliwic - Złożona przez Gliwice oferta jest wciąż aktualna i rozmowy na ten temat trwają. Teraz jednak ruch jest po stronie BGK Nieruchomości. Nasze miasto wciąż czeka na konkretne, szczegółowe propozycje, które pozwoliłyby na dalsze działania.

Mieszkanie Plus w TYchach

Nieco dalej od podpisania umów są Tychy. Tutaj do pilotażowego programu zgłoszono zaledwie 0,4 ha. Pojawiły się problemy z zaproponowanymi lokalizacjami.

- Wskazany do programu budynek jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Obecnie prowadzimy działania związane z wykreśleniem go z tej ewidencji, co umożliwi też wystąpienie do wojewody śląskiego o przekazanie sąsiedniej działki - tłumaczy Ewa Grudniok z Urzędu Miasta w Tychach - Dopiero, wtedy będziemy mogli podjąć konkretne działania (zlecić projekt itp.) związane z realizacją w naszym mieście programu Mieszkanie Plus. Planujemy, aby w budynku po byłej szkole przy ul. Oświęcimskiej 256 powstało ok. 30 mieszkań.

Mieszkanie Plus w Chorzowie

Pracę po swojej stronie przed przystąpieniem do podpisania umów mają jeszcze urzędnicy w Chorzowie. Według założeń programowych w tym mieście mogłoby powstać prawie 190 mieszkań na obszarze 4 ha. Chorzowski magistrat złożył do Banku Gospodarstwa Krajowego kilka propozycji lokalizacji wśród nich działki przy ul. Legnickiej, Michałkowickiej, Maciejkowickiej, Sportowej.

- Bank pozytywnie zaopiniował teren przy ul. Sportowej, jednak aby powstały tam mieszkania, konieczna jest zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Miasta zaczęła już prace nad wprowadzeniem koniecznych poprawek. Liczba mieszkań i ich powierzchnie będą znane po wykonaniu koncepcji - informuje Karolina Skórka, Urząd Miasta w Chorzowie.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU MIESZKANIE PLUS

"Mieszkanie plus" to program powszechny, adresowany do wszystkich grup społecznych. W sposób szczególny program ma za zadanie poprawić sytuację młodych polskich rodzin, dla których uzyskanie mieszkania o odpowiednim standardzie będzie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci. Ważnym celem realizacji programu jest też większa mobilność Polaków i elastyczność na rynku pracy dzięki dostępności mieszkań na wynajem.

Czytaj więcej