Czytasz: Mieszkańcy mają głos w sprawie smogu

Mieszkańcy mają głos w sprawie smogu

Jest projekt ustawy antysmogowej, teraz mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi. Mają na to 3 tygodnie.

Teraz jest czas dla mieszkańców. Wszystkie uwagi, zażalenia, wątpliwości i pochwały związane z projektem ustawy antysmogowej można zgłosić od dzisiaj do 6 lutego. Formuła konsultacji jest otwarta. Mogą w nich uczestniczyć mieszkańcy województwa, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne oraz administracja rządowa, instytucje oraz środowiska naukowe i związki wyznaniowe.

Po zakończeniu konsultacji projekt zostanie skierowany do opiniowania przez samorządy lokalne. Dalej, rozpoczną się konsultacje z organizacjami pozarządowymi. Dopiero po zakończeniu tych wszystkich etapów dokument trafi pod obrady Sejmiku. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, uchwała wejdzie w życie we wrześniu tego roku.

Swoje uwagi czy wnioski można zgłaszać w formie pisemnej na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice bądź ustnie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@slaskie.pl.

O projekcie uchwały antysmogowej pisaliśmy przed kilkoma dniami. Zarząd województwa podjął decyzję w kilku ważnych kwestiach:

- ogrzewanie wyłącznie przy zastosowaniu kotłów klasy 5 (konieczność wymiany kotłów starszej generacji). Projekt zakłada trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od ich wieku. Użytkownicy urządzeń powyżej 10 lat od daty produkcji będą je musieli wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły 5-10 lat, powinni uczynić to do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4 – w ich przypadku graniczną datę obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłużono do końca roku 2027.

Każdy, kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma obowiązek zainstalować od razu kocioł klasy 5.

- zakaz używania paliw, których spalanie powoduje bardzo wysoką emisję trujących substancji do atmosfery, czyli m.in. węgla brunatnego i mułu. Zakaz wejdzie w życie 1 września tego roku.

Treść dokumentu wraz z uzasadnieniem.

 

Czytaj więcej