Czytasz: Miejsca pamięci otoczone szczególną opieką

Miejsca pamięci otoczone szczególną opieką

136 tysięcy zł wydano na remont trzech pomników poświęconym pamięci Powstańców Śląskich w dzielnicach: Bobrek, Karb i Sucha Góra.

136 tysięcy zł wydano na remont trzech pomników poświęconym pamięci Powstańców Śląskich w dzielnicach: Bobrek, Karb i Sucha Góra. Zmodernizowane pomniki były w złym stanie technicznym, a dzięki pracom renowacyjnym zyskały nową szatę, jako miejsce, gdzie odbywają się uroczystości miejskie i państwowe.

Remont trzech pomników – pomnika Grobu Zbiorowego Powstańców Śląskich poległych w latach 1919 – 1921 /przy ul. Konstytucji/ w Bobrku, pomnika Powstańców Śląskich poległych w II wojnie światowej mieszczącego się na cmentarzu przy ul. 9-go Maja w Suchej – Górze oraz pomnika zbiorowego Powstańców Śląskich poległych w III powstaniu śląskim /przy ul. Popiełuszki/ w Karbiu – był możliwy dzięki uzyskanemu przez Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu dofinansowaniu z programu „Wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W sumie remont pomników kosztował 136 tys. zł, z czego dofinansowanie z ministerstwa wyniosło ponad 108 tys. zł. Renowacja miejsc pamięci w naszym mieście to szansa dla wielu pomników upamiętniających losy śląskich powstańców czy polskich żołnierzy na podkreślenie wagi ich znaczenia dla lokalnej i regionalnej społeczności. W miejscach tych odbywają się uroczystości miejskie i państwowe, jak również dzięki zachowaniu tych miejsc pamięci w dobrym stanie możemy przekazać historię kolejnym pokoleniom, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży.

Fotografie: zdjęcie przed i po renowacji pomników. Źródło: Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu

Czytaj więcej