Czytasz: 325 mln zł na inwestycje drogowe. Co powstanie w Śląskiem?

325 mln zł na inwestycje drogowe. Co powstanie w Śląskiem?

Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził do realizacji 9 Programów Inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ok. 325 mln zł.

Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził do realizacji 9 Programów Inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ok. 325 mln zł. Są to zadania związane z przygotowaniem do realizacji odcinka drogi ekspresowej, rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych wraz z dostosowaniem ich nośności do ruchu ciężkiego o nacisku 11,5 t/oś, budową lub przebudową mostów. Inwestycje te poprawią również bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez modernizację dróg, w szczególności przebudowę skrzyżowań, przejść dla pieszych, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych. Zadania te będą realizowane w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, łódzkim, śląskim, mazowieckim i lubelskim.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Krotoszyn–Ostrów Wielkopolski

W ramach zadania odcinek drogi krajowej nr 36 o długości 25 km zostanie dostosowany do nośności 11,5 t/oś. Poprawiona zostanie przepustowość wraz z uporządkowaniem dostępności do drogi oraz ustawieniem barier ochronnych. Na skrzyżowaniach wydzielone zostaną lewoskręty, a samo skrzyżowanie zostanie wyposażone w system sygnalizacji świetlnej.

Okres realizacji zadania: 2018–2020 r.

Rozbudowa mostu przez rzekę Obra w ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowości Jaraczew

Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom będącego w złym stanie technicznym obiektu mostowego. W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa przebudowa mostu wraz z przebudową przyczółków oraz wykonaniem nowej izolacji, łożysk i dylatacji. Wykonany zostanie kanał technologiczny, nowe oznakowanie, oraz powstaną bariery ochronne.

Okres realizacji robót: 2019 r.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Szczytna–Kłodzko

W ramach zadania dokonana zostanie rozbudowa odcinka drogi o długości 12,8 km wraz z korektą łuków i dostosowaniem nawierzchni do przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś. Przebudowane zostaną skrzyżowania, w tym skrzyżowanie z DW 388 w m. Polanica. Powstaną nowe zatoki autobusowe, zjazdy, oświetlenie oraz odwodnienie drogi. Wybudowane zostaną chodniki oraz wyznaczone nowe przejścia dla pieszych wyposażone w urządzenia poprawiające bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Wzdłuż drogi planowane jest umiejscowienie kanału technologicznego.

Okres realizacji robót: 2021 – 2022 r.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. łódzkim na drogach krajowych nr 12 i 91

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie woj. łódzkiego, powiatów radomszczańskiego i piotrkowskiego, gm. Moszczenica, Grabica, Rozprza, Gorzkowice, Kamieńsk, Gomunice, Radomsko w miejscowościach: Srock, Rękoraj, Lewkówka, Karlin, Jarosty, Wola Bykowska, Longinówka, Janówka, Cekanów, Ignaców, Rozprza, Białocin, Niechcice, Czerno, Sobaków, Michałów, Ochocice, Kamieńsk, Gomunice, Kletnia, Kolonia Borowiecko, Blok Dobroszycki, Radomsko, od km 338+700 do km 348+900 na drodze krajowej nr 12 i od km 23+000 do km 64+000 drogi krajowej nr 91. Inwestycja ma na celu zabezpieczenie uczestników ruchu, w szczególności niechronionych użytkowników drogi krajowej nr 91 przed negatywnymi skutkami spodziewanego wzrostu ruchu w czasie przebudowy obecnej drogi krajowej nr 1 do parametrów autostrady A1 (droga krajowa nr 91 jest drogą równoległą, alternatywną do drogi krajowej nr 1; w okolicy od węzła Tuszyn do Piotrkowa Trybunalskiego droga krajowa nr 91 ma wspólny przebieg z drogą krajową 12).

Zadanie obejmuje wykonanie m.in.: 43 zatok autobusowych, 26 dojść do zatok autobusowych, 11 sygnalizacji świetlnych, 2 doświetleń przejść dla pieszych, 5,7 km chodników i 1,6 km kanalizacji pod chodnikami oraz 4,5 km kanałów technologicznych.

Okres realizacji robót: 2018 r.

S74 Sulejów–Kielce, odcinek Sulejów – granica województwa łódzkiego. Etap I – proces przygotowawczy (aneks)

Program Inwestycji dotyczy prac przygotowawczych. Ich zakres obejmuje opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych, opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, nabycie nieruchomości oraz materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu w systemie tradycyjnym.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 23,9 km, z siecią dróg dojazdowych, budowę MOP-ów, obiektów inżynierskich, urządzeń ochrony środowiska, budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury zewnętrznej kolidującej z drogą. Droga dostosowana będzie do nośności nawierzchni wynoszącej 115 kN/oś. Celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, poprawa płynności ruchu, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko i tereny przyległe.

Zakończenie prac przygotowawczych planowane jest w 2022 r.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Budowa dwóch mostów przez rzekę Pagor w ciągu drogi krajowej nr 86 w miejscowości Goląszka

Zadanie obejmuje:

- rozbiórkę dwóch istniejących mostów o niedostatecznym stanie elementów konstrukcyjnych,

- budowę dwóch mostów o klasie "A" wg PN-85/S-10030 (50 ton),

- dostosowanie do 11,5 t/oś 115 m odcinka objętego zadaniem.

Inwestycja ma na celu nadanie obiektom zaprojektowanym na ruch pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 30 t nośności 50 t.

Okres realizacji robót: 2020–2021 r.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 79 w miejscowości Nawojowa Góra w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Planowany zakres rzeczowy inwestycji to budowa chodnika po lewej stronie drogi o długości 100 m wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową istniejących zjazdów.

Okres realizacji robót: 2018 r.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 48 w miejscowości Dobieszyn i Sielce

Zadanie obejmuje odcinek drogi krajowej nr 48 od km 100,980 do km 101,130.

Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi krajowej nr 48 poprzez wydłużenie istniejącego ciągu pieszego. W ramach zadania powstanie zatoka autobusowa oraz chodnik dla pieszych. Zadanie wymaga pilnej realizacji w celu wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Okres realizacji robót: 2018 r.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Hrubieszów - Zosin

Planowany zakres rzeczowy inwestycji o łącznej długości 14 km obejmuje poszerzenie jezdni do 7 m (obecnie 6 m), wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś (obecnie 8,0 t/oś), przebudowę przepustów w m. Husynne, przebudowę istniejących chodników i budowa nowych ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych oraz przebudowę geometrii wlotów dróg powiatowych i gminnych, przebudowę istniejących zjazdów.

Lata realizacji robót: 2022-2024 r.

Czytaj więcej