Czytasz: "Metropolia staje się faktem"

"Metropolia staje się faktem"

Trwa uroczysta sesja Rady Miasta Katowice z udziałem przedstawicieli gmin wchodzących w skład przyszłej metropolii.

Katowiccy radni przyjęli dziś wniosek do rządu o utworzenie związku metropolitalnego w woj. śląskim. To ostatnia leżąca po stronie samorządów część procedury związanej z tworzeniem metropolii w woj. śląskim. 

Zaczęło się od GZM

Przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Małgorzata Mańka-Szulik podkreśliła, że GZM powstał w 10 lat temu po to, żeby doprowadzić do powstania metropolii. 

- Przepraszam za wzruszenie, ale myślę, że każdemu samorządowcowi to wzruszenie musi się udzielić. Dziękuję parlamentarzystom, którzy zauważyli to, co my wiemy juz od dawna: Razem możemy więcej! - mówi Małgorzata Mańka-Szulik.

Prezydent Zabrza zaznaczyła, że metropolia, to ogromny potencjał i wiele wyzwań. Szansa, którą dostaje województwo śląskie, to bardzo dobry sygnał.

- Warto tworzyć kolejne metropolie - dodaje.

Miała być w 100 dni

Marszałek Wojciech Saługa podkreślił, że metropolia rodziła się w bólach. 

- Grzegorz Schetyna jako marszałek Sejmu deklarował, ze powstanie metroplia w 100 dni. W tym czasie przestał być marszłakiem, ale ustawa metropolia powstała. I tak w obiegu jest także inny akt prawny, który dał podwaliny pod to, że dziś mamy ten niezwykle ważny dzień, który stawia przed 41 przedstawicielami gmin niezwykłe wyzwania. Musimy wypełnić tę metropolię treścią. Dzisiaj na pewno to nie jest pointa, to początek marszu. Mam nadzieję, że ten obszar będzie się poszerzał.

Wojciech Saługa zaapelował, żeby wzorem Unii Europejskiej bogatsze miasta i gminy wsparły zrównoważony rozwój całej metropolii.

- Metroplia jest po to, żeby cay obszar rozwijał się równomiernie. Żeby tak było, ktoś musi tę rękę podać - dodaje.

gigantyczny krok dla rozwoju naszego regionu

Jarosław Wieczorek zaznaczył, że decyzja o tym, że województwo śląskie zasługuje na dedykowany akt prawny, została podjęta 4 kwetnia 2016 roku w czasie narad wojewodów z całego kraju. Po roku prezydent Andrzej Duda złożył swój podpis również w tym gmachu.

- Parafrazując Neila Armstronga, który jako pierszy stanął na księżycu, ten akt jest takim symbolicznym małym krokiem do budowy metropolii, ale jestem przekonany, że jest to gigantyczny krok dla rozwoju naszego regionu - mówi wojewoda Jarosław Wieczorek.

Metropolia, to obszar otwarty 

- Na naszym oczach rodzi się coś, o co społecznosć naszej aglomeracji zabiegała od dzięsiątek lat. Jak wiemy obszar metropolii jest otwarty. To dobry początek. Z naszego województa poszedł impuls, że w podzielonym świecie politycznym w Polsce umiemy sie zjednoczyć. Od świata duchownych, przez samorzadowców, parlamenatrzystów wielu opcji. Metropolia też dzieliła, bo ona pokazuje, że jest szczególny region, obszar na mapie Polski - mówi wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski

Z czasem większe fundusze

- Powstaje metoropolia na razie ze skromnym budżetem. Chcemy dać dobry przykład samorządności. Obiecuję pomoc - mówi Wojciech Szarama.

 Tworzona jest pierwsza metropolia w Polsce

- Dzisiaj mamy bardzo radosny dzień. Tworzona jest pierwsza metropolia w Polsce, w tej części Europy. Dzisiaj nasze starania stają sie faktem w tej szczególnej sali, w sali historycznej, w której miały miejsce najwazneisjze wydarzenia w histroii naszego regionu - mówi wiceminster sprawiedliwości Michał Wójcik.

Michał Wójcik podkreśla, że metropolia, to jest potężny instrument, który może stać się impulsem do rozwoju tej części Polski.

- Jesteśmy częścią tej historii, dajemy życie dajac życie całkiem nowemu organizmowi - dodaje wiceminister.

 

 


Możliwość utworzenia takiej organizacji dała tamtejszym samorządom ustawa, przyjęta przez parlament 9 marca br., a podpisana przez prezydenta 4 kwietnia. Śląskie i zagłębiowskie samorządy starały się o metropolię od lat. Obecna ustawa metropolitalna dla regionu zastąpiła ustawę z 2015 r. o charakterze uniwersalnym. Według rządu zawierała ona szereg wad i nie została wdrożona.

Metropolia tworzona w centralnej części woj. śląskiego (przy szczególnym udziale w tym procesie władz Katowic) ma wykonywać zadania publiczne w zakresie m.in.: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Środki dla związku ma zapewnić m.in. 5-procentowy udział w podatku PIT płaconym przez mieszkańców metropolii.

O utworzenie metropolii szczególnie zabiegało kilkanaście największych miast konurbacji katowickiej. Ostatecznie chce do niej przystąpić 41 miast i gmin, zamieszkałych łącznie przez 2,3 mln osób. W ostatnich dniach samorządy przyszłej metropolii rozwiązały spór o nazwę przyszłego związku. Po głosach z Zagłębia Dąbrowskiego przeciwnych określeniu „Silesia” w nazwie, katowiccy radni będą wnioskowali o utworzenie: „Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”.

Czytaj więcej