Silesion.PL

serwis informacyjny

METROPOLIA: Przetarg na zakup prądu do rozstrzygnięcia. Powtórzenie bez gwarancji, że byłoby taniej

prad energetyka

Jednogłośną decyzję o tym, by rozstrzygnąć przetarg na wspólny zakup energii elektrycznej w latach 2022-2023, podjęli członkowie metropolitalnej grupy zakupowej. Dyskusja w tym temacie była prowadzona po otwarciu złożonych w postępowaniu ofert, których zakres znacząco przewyższał szacowne koszty o minimum 100 mln zł. W uzasadnieniu tej decyzji, przedstawiciele GZM podkreślają, że unieważnienie przetargu mogłoby się wiązać z bardzo dużym ryzykiem, że ceny w powtórzonym postępowaniu byłby jeszcze wyższe.  

Postępowanie w ramach grupy zakupowej, które koordynowane jest od trzech lat przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, został ogłoszony pod koniec sierpnia, a oferty były przyjmowane do 30 września. Wpłynęły cztery wnioski, a po ich otwarciu okazało się, że najniższa z nich jest o ponad 100 mln zł droższa niż kwota oszacowana na potrzeby tego zamówienia.

Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie drożej, ale nie sądziliśmy, że mówimy o takiej skali – mówi Karolina Mucha-Kuś, dyrektor Departamentu Projektów i Inwestycji.

Niemniej decyzja grupy zakupowej jest w naszej ocenie najlepszym rozwiązaniem. Jego ponowienie nie dałoby nam żadnej gwarancji, że uzyskamy tańsze oferty. W przeszłości zdarzało nam się, że w podobnej sytuacji decyzje o powtórzeniu postępowania, nie przyniosły zakładanego efektu – wyjaśnia.

W związku z taką decyzją członków grupy zakupowej, Metropolia na początku przyszłego tygodnia przekaże wszystkim zamawiającym indywidualne wyliczenia dotyczące planowanej podwyżki. Musi ona zostać uwzględniona w planach budżetowych na następne dwa lata. Prace wznowi również komisja przetargowa, która oceni złożone oferty.

Przypomnijmy, że grupa zakupowa energii elektrycznej to projekt Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, który zakłada koordynację procesu jej zakupu w ramach gmin, powiatów, spółek samorządu oraz podobnych jednostek, zrzeszonych w przedsięwzięcie. To już trzeci raz, gdy Metropolia kupuje energię elektryczną w ramach grupy zakupowej. Tworzy ją 115 zamawiających, w tym ponad 300 jednostek budżetowych, wśród których są szkoły, szpitale czy jednostki kultury. W latach 2022-2023 chcą kupić prawie 1 terawatogodzinę energii elektrycznej

Do przetargu na dostawy w latach 2022-2023 zgłosiło się czterech oferentów. Są to: Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. (ok. 597 mln zł), PGE Obrót S.A. (ok. 624 mln zł), Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o. o. (ok. 634 mln zł), Energa Obrót S.A. (ok. 680 mln zł).

W poprzednich, analogicznych grupach, liczby kształtowały się następująco: w 2019 roku zamówiono prawie pół terawatogodziny energii elektrycznej dla 30 samorządów i 31 jednostek samorządowych za ponad 192 mln złotych; w edycji 2020-2021 wartość zamówienia dla 113 podmiotów wyniosła ok. 976 GWh, a koszty uplasowały się na poziomie ok. 439,4 mln zł.

Metropolia realizuje kilka przedsięwzięć o charakterze grup zakupowych. Poza energią elektryczną samorządy wspólnie zamawiają gaz – ten surowiec w ramach GZM razem kupowano już przez 2 lata (edycja 2020-2021). Ponadto przygotowywana jest grupa dotycząca pozyskania elektrycznych samochodów na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego, w celu realizacji założeń ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024