Silesion.PL

serwis informacyjny

Metropolia pomoże założyć ogród deszczowy. Trwa nabór do programu

GZM Gornoslasko Zaglebiowskiej Metropolia

Metropolia rozpoczęła nabór do pilotażowego programu Metropolitalne Ogrody Deszczowe, skierowanego do osób i instytucji, które chcą zrobić dobry użytek z wód opadowych. W ramach programu odbędą się zajęcia teoretyczne na temat tworzenia i pielęgnacji ogrodów deszczowych, a także praktyka, czyli zakładanie ogrodów pod okiem eksperta. Nabór trwa do 4 listopada 2022 r.

– Problemy braku lub nadmiaru wody wynikające ze zmian klimatu coraz częściej dotyczą naszych ogrodów, działek, rabat i trawników.  Dlatego warto pomyśleć o prostym rozwiązaniu jakim jest ogród deszczowy, który pozwala zapobiegać suszy i podtopieniom w naszym najbliższym otoczeniu – mówi Blanka Romanowska, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska w GZM.

– Ogród deszczowy, który proponujemy, gromadzi wodę opadową, która trafia do niego bezpośrednio z dachów. Dzięki specjalnie dobranej donicy lub zbiornikowi, warstwom podłoża, jak również odpowiednio dobranym gatunkom roślin, pomaga w naturalny sposób ograniczyć spływ wód opadowych do kanalizacji i sprawia, że roślinność uwalnia parę wodną do atmosfery stopniowo, także w okresach suchych. Jednocześnie gromadzenie wody z dachów w zbiorniku zapobiega lokalnym podtopieniom – wyjaśnia Blanka Romanowska.

Ponadto ogród deszczowy zwiększa bioróżnorodność i poprawia estetykę otoczenia, a dzięki roślinom hydrofitowym również oczyszcza wodę.

Uczestnicy programu w części teoretycznej wezmą udział w warsztatach, podczas których będzie można się dowiedzieć m.in. jaką rolę pełnią ogrody deszczowe w adaptacji do zmian klimatu i jak wpływają na bioróżnorodność. Z kolei w części praktycznej, pod okiem eksperta, będą zakładać na wskazanym terenie ogród deszczowy w donicy lub zbiorniku.

Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie deklaracji, a zgłaszającymi mogą być osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe lub organizacje pozarządowe. Uczestnikami warsztatów natomiast mogą być po prostu zainteresowani mieszkańcy w grupach do 25 osób.

Ogród deszczowy będzie można założyć na terenie, którego jest się właścicielem lub zarządcą. Teren taki powinien być ogólnodostępny, w obszarze zwartej zabudowy, z dostępem do wody opadowej z dachu, gdzie będzie możliwość zagospodarowania deszczówki.

Koszt realizacji warsztatów zakończonych założeniem ogrodu finansuje Metropolia. Obowiązkiem osób i instytucji biorących udział w warsztatach praktycznych będzie opiekowanie się i bieżące utrzymanie ogrodu deszczowego przez minimum 3 lata.

Deklaracje do udziału w programie można nadsyłać do 4 listopada 2022 r., pocztą elektroniczną na adres: is@metropoliagzm.pl.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024