Silesion.PL

serwis informacyjny

Metropolia pomoże założyć ogród deszczowy. Trwa nabór do programu

GZM Gornoslasko Zaglebiowskiej Metropolia

GZM Gornoslasko Zaglebiowskiej Metropolia

Metropolia rozpoczęła nabór do pilotażowego programu Metropolitalne Ogrody Deszczowe, skierowanego do osób i instytucji, które chcą zrobić dobry użytek z wód opadowych. W ramach programu odbędą się zajęcia teoretyczne na temat tworzenia i pielęgnacji ogrodów deszczowych, a także praktyka, czyli zakładanie ogrodów pod okiem eksperta. Nabór trwa do 4 listopada 2022 r.

– Problemy braku lub nadmiaru wody wynikające ze zmian klimatu coraz częściej dotyczą naszych ogrodów, działek, rabat i trawników.  Dlatego warto pomyśleć o prostym rozwiązaniu jakim jest ogród deszczowy, który pozwala zapobiegać suszy i podtopieniom w naszym najbliższym otoczeniu – mówi Blanka Romanowska, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska w GZM.

– Ogród deszczowy, który proponujemy, gromadzi wodę opadową, która trafia do niego bezpośrednio z dachów. Dzięki specjalnie dobranej donicy lub zbiornikowi, warstwom podłoża, jak również odpowiednio dobranym gatunkom roślin, pomaga w naturalny sposób ograniczyć spływ wód opadowych do kanalizacji i sprawia, że roślinność uwalnia parę wodną do atmosfery stopniowo, także w okresach suchych. Jednocześnie gromadzenie wody z dachów w zbiorniku zapobiega lokalnym podtopieniom – wyjaśnia Blanka Romanowska.

Ponadto ogród deszczowy zwiększa bioróżnorodność i poprawia estetykę otoczenia, a dzięki roślinom hydrofitowym również oczyszcza wodę.

Uczestnicy programu w części teoretycznej wezmą udział w warsztatach, podczas których będzie można się dowiedzieć m.in. jaką rolę pełnią ogrody deszczowe w adaptacji do zmian klimatu i jak wpływają na bioróżnorodność. Z kolei w części praktycznej, pod okiem eksperta, będą zakładać na wskazanym terenie ogród deszczowy w donicy lub zbiorniku.

Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie deklaracji, a zgłaszającymi mogą być osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe lub organizacje pozarządowe. Uczestnikami warsztatów natomiast mogą być po prostu zainteresowani mieszkańcy w grupach do 25 osób.

Ogród deszczowy będzie można założyć na terenie, którego jest się właścicielem lub zarządcą. Teren taki powinien być ogólnodostępny, w obszarze zwartej zabudowy, z dostępem do wody opadowej z dachu, gdzie będzie możliwość zagospodarowania deszczówki.

Koszt realizacji warsztatów zakończonych założeniem ogrodu finansuje Metropolia. Obowiązkiem osób i instytucji biorących udział w warsztatach praktycznych będzie opiekowanie się i bieżące utrzymanie ogrodu deszczowego przez minimum 3 lata.

Deklaracje do udziału w programie można nadsyłać do 4 listopada 2022 r., pocztą elektroniczną na adres: is@metropoliagzm.pl.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author