Czytasz: Brakujący element metropolitalnej układanki

Brakujący element metropolitalnej układanki

Pierwsza sesja gmin metropolii już w przyszłym tygodniu. Tymczasem wciąż nie wiadomo, kto będzie kandydatem okręgu bytomskiego.

29 sierpnia ma zostać wybrany zarząd metropolii i jej przewodniczący. Miejsc jest pięć, a gmin 41. Pomocny miał być podział na podregiony. Większość gmin przedstawiła swoich kandydatów. Ci zostali przyjęci z większym lub mniejszym entuzjazmem jako przedstawiciele podregionów. Według naszych informacji na dzień dzisiejszy w skład zarządu wejdą Kazimierz Karolczak, Danuta Kamińska, Krzysztof Zamasz i Grzegorz Kwitek. To odpowiednio kandydaci regionów sosnowieckiego, katowickiego, tyskiego i gliwickiego. Wciąż nie wiadomo na kogo ostatecznie postawi okręg bytomski. Propozycji jest kilka.


>> KTO ZOSTANIE SZEFEM METROPOLII? <<


Jednym z wariantów jest zgłoszenie kandydata wojewody Adama Ostaleckiego. Dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego miałby być kontrkandydatem Kazimierza Karolczaka na stanowisko przewodniczącego GZM. Jednak niewykluczone, że region postawi na kobietę.

Kandydatką zgłoszoną przez Piekary Śląskie jest Karolina Wadowska. To ceniona menadżerka niezwiązana z żadną partią polityczną ani nawet lokalnym ugrupowaniem samorządowym. Zarządza Parkiem Przemysłowo Technologicznym EkoPark w Piekarach Śląskich. Odpowiadała za wdrożenie innowacyjnych rozwiązań także w  mieście. Jednym z nich jest system monitorowania jakości powietrza Nochal.

W Bytomiu słychać, że ostatecznie może to jednak być kandydat, a nie kandydatka.

Jeśli powiązania Adama Ostaleckiego z PiS okażą się zbyt dużą przeszkodą dla zdobycia poparcia Bytomia, Piekar Śląskich, Tarnowskich Gór, Radzionkowa, Świerklańca, Ożarowic i Zbrosławic, to w grze pozostaje Andrzej Pilot. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pochodzi z Tarnowskich Gór. Wraz z przejęciem Funduszu przez wojewodę, jego dni w zarządzie WFOŚiGW wydają się policzone. Jest doświadczonym menadżerem, był wicewojewodą, ale podobnie jak Ostalecki jest związany z partią polityczną. Wprawdzie nie z PiS, ale z PSL.

W poniedziałek odbędzie się posiedzenie stowarzyszenia GZM (Górnośląski Związek Metropolitalny), którym do końca grudnia zarządza prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Jeśli decyzja podregionu bytomskiego nie zostanie przedstawiona, to ostateczny wybór ma zostać dokonany w środę na kolejnym spotkaniu gmin podregionu. Pierwsze posiedzenie GZM (Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii) już w przyszły wtorek.

Czytaj więcej