Czytasz: METROPOLIA KORZYŚCI
Mamy podpisaną ustawę metropolitalną oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. - O metropolii rozmawiamy od lat. Jesteśmy dobrze przygotowani do jej skutecznego budowania – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Pełnomocnikiem do spraw utworzenia związku metropolitalnego jest teraz prezydent miasta Katowice, do którego obowiązków należy przygotowanie organizacyjne i prawne związku, zwłaszcza opracowanie projektu statutu związku oraz pierwszego budżetu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.

O metropolii rozmawiamy od lat. Jesteśmy dobrze przygotowani do jej skutecznego budowania – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Budowanie silnego ośrodka metropolitalnego jest długotrwałym procesem, obejmującym wszystkie obszary życia społecznego, wymagającym stworzenia mechanizmów administracyjnych, formalnych i prawnych, pozwalających na konstruowanie długofalowych strategii i planów. Wszystkie metropolie na świecie, mimo wielu dzielących je różnic, mają jeden wspólny cel – poprawę życia swoich mieszkańców.

Wspólne działanie gmin w strukturach metropolitalnych powinno przynosić wielostronne korzyści - dodaje Małgorzata Mańka-Szulik, Przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, który od lat zabiegał o ustawę metropolitalną. - Gmina przystępująca do związku metropolitalnego wnosi do niego swój potencjał, swoją specyfikę, szczególny charakter. Wszystko to stanowi zasób, który zasili metropolię. Metropolia zaś, korzystając z zasobów i możliwości wszystkich gmin, w oparciu o wizje, plany i strategie, jest w stanie zagwarantować harmonijny rozwój całości. To metropolia będzie realizować zadania nieosiągalne finansowo i organizacyjnie dla pojedynczych miast.

Współpraca przy budowaniu metropolii to także umiejętność dostrzegania dobrych praktyk na poziomie lokalnym.

- Jeśli jakaś gmina ma np. dobrze funkcjonujące rozwiązania w dziedzinie ekologii, gospodarki odpadami, transportu, kultury, czy jakiejkolwiek innej dziedziny życia społecznego, to należy je zidentyfikować i sprawdzić, czy nie są to doświadczenia, z których może skorzystać cała metropolia – wyjaśnia Małgorzata Mańka-Szulik.

Mądre zarządzanie naszymi wspólnymi zasobami, dzielenie się doświadczeniami, współpraca zamiast rywalizacji i wreszcie dodatkowe środki finansowe, pozwalające ubiegać się o dotacje wielokrotnie przekraczające możliwości pojedynczych gmin, wszystko to stwarza niebywałą szansę na wielki skok cywilizacyjny – podkreśla Marcin Krupa.

Przy zachowaniu własnej odrębności i indywidualnego charakteru, każda gmina będzie miała wpływ na kluczowe decyzje, wykorzystanie środków finansowych oraz zadania realizowane przez związek metropolitalny. Dochód związku metropolitalnego to 5% wpływów z podatku PIT z budżetu państwa. Według szacunków to kwota ponad 300 mln złotych rocznie. To naprawdę niemałe pieniądze przy niskich składkach gmin. Gminy będą decydowały wspólnie, na co wydać te kwoty, co i za ile zostanie zrealizowane.
Dobrze zorganizowany transport to nie tylko jeden bilet na pociąg, autobus i tramwaj. To szybka, wygodna, bezpieczna i tania komunikacja, pozwalająca na sprawne dotarcie do pracy, szkoły, na zakupy, do kina.

Marcin Krupa: Kluczowe dla metropolii jest budowanie zrównoważonego systemu transportowego – z silnym akcentem położonym na transport publiczny. Powinien on być tak zorganizowany aby ze wszystkich części metropolii można było dotrzeć do centrów, czy też jej kluczowych obszarów w czasie nie przekraczającym godziny. Ważnym elementem siatki transportu są ścieżki rowerowe i wypożyczalnie, których rozwój powinna zagwarantować metropolia. Przed nowym związkiem stoi także zadanie planowania nowoczesnej kolei metropolitalnej.

Wspólna, zintegrowana polityka przestrzenna oznacza kompleksowe i długofalowe planowanie tego, co będzie w naszych miastach tworzone – wyjaśnia Małgorzata Mańka-Szulik - Nie wszędzie trzeba budować szpitale, teatry, aquaparki, centra handlowe, etc. Ważne, aby istniejąca i mająca powstać infrastruktura z łatwością zaspokajała potrzeby całej populacji metropolii.


>> CZYTAJ: MAMY METROPOLIĘ. CO TO OZNACZA DLA CIEBIE? <<


Metropolia to pewna wizja, wizja przyszłości. To wsparcie innowacji, kreatywności, pomysłów, które mogą przenieść nasze miasta na wyższy poziom rozwoju i ułatwią jego promocję. Promowanie w kraju i za granicą wszelkich walorów metropolii - gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, przyrodniczych - jest jednym z priorytetów związku – podkreśla prezydent Krupa.

- Dzięki temu przyciąganie turystów, inwestorów, studentów i potencjalnych mieszkańców będzie prostsze i bardziej efektywne. Nawet najbardziej wymagające kampanie promocyjne dla związku będą możliwe. Koordynacja działań promocyjnych ułatwi pozyskiwanie inwestorów dla poszczególnych gmin – a to oznacza m.in. nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców.

Te powyższe ustawowe zadania realizowane wspólnie, oraz inne, nowe, zaplanowane przez gminy razem, to kompleksowe i wszechstronne działania na rzecz poprawy jakości życia w metropolii. Razem można lepiej i taniej, a duży może więcej. Związek metropolitalny to nasza szansa, by wspólnie zrobić to, co niemożliwe w pojedynkę.

Więcej: www.gzm.org.pl

METROPOLIA TO DOBRE MIEJSCE DO ŻYCIA

• 2,3 tys. km kw powierzchni - największy obszar metropolitalny w kraju, zamieszkały przez 2,37 mln mieszkańców;
• Ponad 240 tys. firm i przedsiębiorstw wytwarzających 8% PKB kraju;
• Znakomite zaplecze biznesowe, wykwalifikowana kadra pracownicza,
• Atrakcyjne tereny inwestycyjne;
• Różnorodność szkół – dostępność kształcenia w każdej dziedzinie nauki;
• Prestiżowe wydarzenia kulturalne i sportowe;
• Unikalne atrakcje turystyczne.
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to największy obszar metropolitalny w kraju o powierzchni przekraczającej 2,3 tysiące km kw, zamieszkały przez ponad 2,3 mln ludzi, czyli połowę ludności województwa śląskiego.
Dzięki dobremu zapleczu biznesowemu, wykwalifikowanej kadrze pracowniczej, atrakcyjnym terenom inwestycyjnym, to jedno z najlepszych miejsc do pracy i inwestowania w Polsce.
To także miejsce, gdzie dzięki zróżnicowanej ofercie edukacyjnej można zdobyć wszechstronne wykształcenie. Liczne szkoły - publiczne i prywatne, wszystkich szczebli - gwarantują dostępność kształcenia w każdej dziedzinie nauki.
Dla jakości życia w metropolii ogromne znaczenie ma także kultura. Wydarzenia kulturalne, prezentujące wszystkie dziedziny sztuki przyciągają liczną publiczność, także spoza regionu i zza granicy. Unikalne atrakcje turystyczne, niespotykane w innych regionach Polski, jak Szlak Zabytków Techniki, a także wydarzenia sportowe na najwyższym poziomie, to tylko część atrakcji regionu.
Wszystko to sprawia, że metropolia ma szanse stać się znakomitym miejscem do pracy, wypoczynku i życia.

Czytaj więcej