Czytasz: Metan z kopalni JSW ogrzeje szkołę w Jastrzębiu-Zdroju

Metan z kopalni JSW ogrzeje szkołę w Jastrzębiu-Zdroju

Metan z lokalnych ujęć, dzięki Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW), ogrzeje szkołę podstawową w Jastrzębiu-Zdroju.

Spółka podpisała w tej sprawie porozumienie z miejscowym samorządem, zakładające również współpracę w zakresie dostarczania metanu na potrzeby innych miejskich budynków.

"Mieszkańcy dostaną gotowy produkt, który doskonale wpisuje się w strategię zarówno Jastrzębskiej Spółki Węglowej, jak i miasta Jastrzębie-Zdrój. Chodzi o ekologiczne źródło energii, a takim niewątpliwie jest metan" – skomentował wiceprezes JSW ds. strategii i rozwoju Artur Dyczko.

W porozumieniu Jastrzębska Spółka Węglowa zobowiązała się do uruchomienia specjalnego punktu dystrybucyjnego i dostawy gazu, pochodzącego z ujęć w kopalniach spółki. Metan będzie źródłem energii dla Szkoły Podstawowej nr 16. Najważniejsze prace zmierzające do uruchomienia zasilanej tym gazem instalacji grzewczej zostaną przeprowadzone podczas rozpoczynających się w woj. śląskim w końcu stycznia ferii zimowych. 

Istniejąca w szkole instalacja zostanie przystosowana to tego, by mogła być zasilana gazem. Sposób jego pozyskiwania i transportowania do szkoły będzie prosty - JSW zbuduje infrastrukturę umożliwiającą wykorzystanie gazu z mobilnych wiązek butli. W tym celu zainstalowany będzie dystrybutor, dający możliwość swobodnego podłączenia urządzenia, pomocnego w załadunku i rozładunku butli z gazem. 

Transport będzie odbywał się przy wykorzystaniu dwóch mobilnych wiązek butli, o łącznej pojemności wiązki 390 normalnych metrów sześciennych, na specjalnie oznaczonym pojeździe, propagującym ideę i hasło „Zielone JSW”. 

Wśród polskich spółek węglowych JSW jest liderem energetycznego wykorzystania pozyskanego w kopalniach metanu. W swojej strategii do 2030 r. spółka zaplanowała inwestycje służące znaczącemu zwiększeniu zagospodarowania tego gazu. W efekcie ma nastąpić przeszło pięciokrotne zwiększenie produkcji prądu przez silniki gazowe - z obecnych 90 tys. megawatogodzin do 490 tys. megawatogodzin po 2022 r. 

Metan to bezwonny gaz towarzyszący złożom węgla kamiennego. Ponad dwie trzecie tego surowca wydobywanego w Polsce pochodzi z pokładów metanowych - rocznie przy eksploatacji wydziela się przeszło 900 mln m sześc. tego gazu, z czego przeszło trzecia część jest ujmowana w specjalne instalacje, a pozostała trafia do atmosfery. Jedynie część ujętego metanu jest wykorzystywana do produkcji ciepła, prądu i chłodu. 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy szacuje, że bilansowe, czyli potencjalnie wydobywalne zasoby metanu w złożach węgla na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego to ok. 170 mld metrów sześc., a całe zasoby to nawet 230-250 mld m sześc. W ocenie ekspertów Instytutu, rozwinięcie pozyskiwania i wykorzystania metanu mogłoby w stosunkowo bliskiej perspektywie dać polskiej gospodarce dodatkowe ok. 1-1,5 mld m sześc. gazu rocznie do celów energetycznych. Oznaczałoby to zwiększenie krajowego pozyskania gazu o ok. 30 proc. 

W czwartek JSW podpisała list intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji programu Geo-Metan, w ramach którego prowadzone będą prace poszukiwawcze i wydobycie metanu za pomocą otworów drążonych z powierzchni, na tych terenach górniczych, gdzie dopiero planowane jest wydobycie węgla. W przedsięwzięciu, obok JSW, uczestniczą także: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Polska Grupa Górnicza oraz grupa energetyczna Tauron. (PAP)

Czytaj więcej