Czytasz: Medyczny Nobel za komórki, które zjadają raka

Medyczny Nobel za komórki, które zjadają raka

Nobel z medycyny za odkrycie mechanizmu autofagii, czyli zdolności komórek do „karmienia się” własnymi strukturami. Otrzymał go Yoshinori Ohsumi z Tokijskiego Instytutu Technologicznego.

Czym jest autofagia, wyjaśnia prof. Magdalena Rost-Roszkowska z Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego:
Autofagia jest procesem, w którym w komórce przy udziale tzw. lizosomów dochodzi do trawienia uszkodzonych lub degenerujących struktur komórkowych, czy związków takich jak np. białka.

Uszkodzone struktury komórkowe czy organelle mogą doprowadzić komórkę do jej śmierci. Jeśli zostaną unieszkodliwione, a więc strawione na drodze autofagii, komórki przeżyją i nie zostanie wywołany np. stan zapalny w narządzie, czy tkance.

Autofagia może jednak także doprowadzić komórkę do obumarcia, gdy będzie zachodziła tak intensywnie, że uruchomiony zostanie automatycznie jeden z typów śmierci komórkowej np. nekroza lub apoptoza. Taka komórka i jej struktury będą ulegały samostrawieniu, w wyniku czego nie wywoła ona stanu zapalnego innych, sąsiadujących z nią komórek.

Odkrycie mechanizmow autofagii z całą pewnością może być wykorzystane w leczeniu wielu chorob, w tym nowotworów. Znając białka, które uruchamiane są w trakcie autofagii, czy cały jej mechanizm, możemy komórce nowotworowej "kazać" ulec strawieniu, aby nie ulegała kolejnym podziałom. W przypadku niektórych komórek nowotworowych możemy proces autofagii tak zintensyfikować, aby doszło do aktywacji jednego z typów śmierci komórkowej, a więc komórka taka mogłaby wtedy umrzeć np. na drodze zaprogramowanej apoptozy.

Proces nowotworzenia często rozpoczyna się poprzez nagromadzenie w komórce białek uszkodzonych. Autofagia pozwala na degradację takich białek, tak więc proces nowotworzenia może być zahamowany lub przynajmniej opóźniony.

Autofgia pozwala chronić komórki organizmu przez infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi, itd.

 

Czytaj więcej