Czytasz: Mediacje nie zostały przerwane?

Mediacje nie zostały przerwane?

Członkowie grupy mediacyjnej odpowiadają na komunikat Urzędu Miasta Opola

Jak zapewniają członkowie grupy mediacyjnej, ich zdaniem, mediacje nie zostały przerwane. Do tej pory do kancelarii mediatorki Anety Gibek-Wiśniewskiej nie wpłynęło formalne pismo zmieniające ostatnie ustalenia.

Do czasu uzyskania oficjalnej informacji z Urzędu Miasta mediacje uważają za obowiązujące.

- Niepokojące dla nas było oświadczenie rzecznik prezydenta Opola. Jesteśmy zaskoczeni zerwaniem mediacji oraz jego uzasadnieniem, ponieważ strona Opola była poinformowana o konsultacjach i Marszu Samorządności – piszą w swoim oświadczeniu

STANOWISKO RATUSZA

Godzinę po rozpoczęciu niedzielnego marszu w obronie samorządności do redakcji Silesion.pl wpłynęło oświadczenie Urzędu Miasta Opola

- W nawiązaniu do niedzielnej manifestacji, której organizatorami i uczestnikami byli członkowie zespołu mediacyjnego oraz odnosząc się do faktu, że wójt Dobrzenia Wielkiego – Henryk Wróbel wraz z radą gminy przeprowadza konsultacje, których celem jest próba odwrócenia decyzji Rady Ministrów zmieniającej granice Opola, oświadczam, że Opole odstępuje od mediacji - czytamy w stanowisku prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego

KONSULTACJE

Czy   jest   Pani/Pan   za   ponownym   przyłączeniem   do   Gminy   Dobrzeń  Wielki sołectw:  Borki, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz   części   sołectw Brzezie i Dobrzeń Mały, które z dniem 1 stycznia 2017r. zostały włączone do obszaru miasta Opola?" 

Konsultacje, o których wspomina urząd miasta odbyły się w dniach 18 i 19 marca. Na 9069 mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki udział w niech wzięło  2 658 osoby. Frekwencja wyniosła zaledwie 29,3% i była zdecydowanie niższa niż w czasie ostatnich.

Zbliżone były wyniki. Za przyłączeniem opowiedziało się 96,5% biorących udział w konsultacjach. Przeciwni ponownemu włączeniu sołectw było 3,5%.

SESJA SEJMIKU W OBRONIE SAMORZĄDNOŚCI

W czasie poniedziałkowej sesji nadzwyczajnej Sejmik Województwa Opolskiego przyjął „Rezolucję w sprawie ograniczania prawa i rzeczywistej zdolności wspólnot lokalnych do regulowania i zarządzania istotną częścią spraw publicznych”. Za było dziewiętnastu radnych,  pięciu przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

W rezolucji radni odnieśli się także do formuły powiększenia Opola

- Bulwersujący, w części dotyczącej poszerzenia obszaru terytorialnego miasta Opole, tryb przyjęcia przez Rząd RP rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta z 19 lipca 2016 r. bez zasięgnięcia opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, która miała zostać wydana na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2016 r. narusza podstawowe zasady demokratyczne. - piszą radni w rezolucji

Zdaniem większości radnych Sejmiku Województwa Opolskiego rząd nie uwzględnił na etapie podejmowania decyzji, wyników konsultacji społecznych prowadzonych w sołectwach objętych wnioskiem prezydenta Opola oraz w samym Opolu.

- Zmiana granic Opola pomimo społecznych protestów mieszkańców anektowanych wsi, lokalnych władz, negatywnych wyników przeprowadzonych konsultacji, złamaniu prawa mniejszości narodowych, świadczy o ignorowaniu podstawowych zasad demokracji i dialogu, które są podstawą w procesie budowania zaufania społecznego opartego o pewność, że głos każdego mieszkańca ma zasadnicze znaczenie - dodają

Czytaj więcej