Czytasz: Matury czas start!
Punktualnie o godzinie 9, rozpocznie się egzamin z języka polskiego. Ilu maturzystów przystąpi w tym roku do testów?

>> Matura 2017 z języka polskiego ARKUSZE, ODPOWIEDZI <<

 

Matura 2017. ile osób zdaje?

Około 284 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpi o godzinie 9 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego. Egzamin będzie przeprowadzany na poziomie podstawowym.

>> Matura 2017 - przecieki maturalne? <<

Jak to wygląda w naszym regionie? Z 629 szkół w województwie śląskim, maturę będzie zdawać 41 066 uczniów. Po raz pierwszy będzie ją zdawać 31 498 uczniów. 9568 będzie absolwentów z lat ubiegłych.

Matura 2017 - Przedmioty z podstawy i do wyboru

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych z: języka polskiego, języka obcego i matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów „do wyboru”. Maksymalnie może ich wybrać sześć.

>> Harmonogram matur 2017. Sprawdź o której piszesz! <<

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Stąd do grupy tej zaliczane są także - na poziomie rozszerzonym - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

>> Szczęście na maturze. Znamy przepis <<

 

Matura 2017 - Rozprawka czy analiza?

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części - maturzyści muszą rozwiązać test i napisać tekst własny. Mają wybór między rozprawką a analizą tekstu poetyckiego. Na egzaminie ustnym z polskiego maturzysta losuje zadanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Może ono dotyczyć fragmentu tekstów - literackiego, popularno-naukowego lub reprodukcji. Ma 15 minut na przygotowanie wypowiedzi inspirowanej wylosowanym tekstem.

Czas trwania egzaminów pisemnych zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, oraz od jego poziomu, np. egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut, na na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godz. 9 i 14. W pierwszym dniu matur po południu przeprowadzony będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Co po języku polskim?

5 maja rano przeprowadzony zostanie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu - z wiedzy o tańcu (zdawany tylko przez z maturzystów z wcześniejszych roczników zdających maturę według starych zasad). Na 8 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano egzamin na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia. Egzamin z języka niemieckiego będzie 11 maja, z języka rosyjskiego - 17 maja, z języka francuskiego - 19 maja, z języka hiszpańskiego - 22 maja, z języka włoskiego - 23 maja, a z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i języków regionalnych (kaszubskiego i łemkowskiego) - 24 maja.

9 maja rano uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu - z języka łacińskiego i kultury antycznej; 10 maja: rano - z wiedzy o społeczeństwie, po południu - z informatyki; 12 maja: rano - biologii, po południu - z filozofii; 15 maja: rano - z historii, po południu - z historii sztuki; 16 maja: rano - z chemii, po południu - z geografii, 18 maja: rano - z fizyki i astronomii, po południu - z historii muzyki.

Kiedy maturę mamy w kieszeni?

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 24 maja. Ustna sesja egzaminacyjna zakończy się 26 maja.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służy tylko przy rekrutacji na studia.

Wyniki matur ogłoszone zostaną 30 czerwca. Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Ten, kto nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać się dopiero za rok.

 >>Matura 2017 memy. Zobacz, co interunci myślą o maturze <<

Czytaj więcej