Czytasz: Matura 2017. Jak wypadli abiturienci ze śląskiego?

Matura 2017. Jak wypadli abiturienci ze śląskiego?

Koniec stresu - są już wyniki. Od północy maturzyści mogą sprawdzić, czy i jak poradzili sobie z egzaminem dojrzałości. Najgorzej wypadła matematyka.

Z tegorocznym egzaminem zmagało się w sumie 28 598 w województwie śląskim. - Biorąc pod uwagę wynik egzaminu majowego, zdało 77 proc. absolwentów - komentuje Robert Wanic, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Matura 2017 - nie jest tak źle 

22 068 osób zdało maturę. 4420 absolwentów (15 proc.) osób ma możliwość ponownego zdania egzaminu w sesji poprawkowej w sierpniu. Czy wyniki powinny martwić? Dyrektor OKE uspokaja. – Na ten moment wyniki są porównywalne z tymi z zeszłego roku - komentuje Wanic. - Choć chcielibyśmy, żeby zdawalność była większa - dodaje. 

Około 7 proc. osób przystępujących do matury będzie musiało poprawić egzamin w przyszłym roku, ponieważ nie zdali więcej niż jednego przedmiotu. 

Nie każdy będzie mógł przystąpić do egzaminu w sierpniu. Jedynie ci, którzy mają niezaliczony tylko jeden moduł, mogą spróbować swoich sił pod koniec wakacji. 

> WYNIKI MATUR MOŻNA SPRAWDZIĆ ON-LINE. JAK? <

Jeżeli ktoś nie zdał matematyki, czy języka polskiego może podejść do poprawki. Jak to zrobić? Abiturienci, którym podwinęła się noga, do 7 lipca w swoich szkołach, mogą złożyć oświadczenie o chęci przystąpienia do poprawki. Wyniki egzaminu poprawkowego będą znane już 12 września. Spośród wszystkich maturzystów, którzy nie zdali egzaminu około 15 proc. ma jeszcze szansę poprawy.

– Dopiero wtedy będziemy mogli mówić o wynikach całej matury. Obecnie podajemy dane z sesji majowej. We wrześniu znane będą również te z czerwcowej i sierpniowej. W czerwcu do matury przystąpili ci zdający, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych przerwali egzamin majowy lub nie mogli go ukończyć - wspomina dyrektor CKE. – Wyniki będą dużo wyższe - zapewnia.

Królowa nauk najtrudniejsza

Patrząc na wyniki przedmiotów obowiązkowych: 97 proc. osób zdało język polski na poziomie podstawowym, matematykę 81 proc., a najbardziej popularny język angielski 94 proc. Niemiecki na postawie zdało 95 proc. 

Najtrudniejsza z podstawowych przedmiotów obowiązkowych okazała się matematyka.
– Ona jest zawsze trudna, przynajmniej przy tych zewnętrznych egzaminach. Taką zależność obserwujemy już od egzaminu gimnazjalnego. Nie wiadomo czy to strach, czy metodyka nauczania. Matematyka wypada najgorzej - komentuje Wanic.

Zdawalność matury z matematyki różni się również w zależności od profilu szkoły. Lepiej wypada matematyka w liceach a słabiej w technikach. W liceach 85 proc. zaliczyło egzamin, w technikach 76 proc.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej wyznaczono już terminy następnych egzaminów. 

1. Część pisemna – 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 23–25 sierpnia 2017 r.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do 11 sierpnia 2017 r. 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 12 września 2017 r.

Czytaj więcej