Czytasz: Matura ustna z polskiego. Zobacz, jakie pytania padają [NOWE PYTANIA]

Matura ustna z polskiego. Zobacz, jakie pytania padają [NOWE PYTANIA]

Jak się przygotować do matury ustnej z języka polskiego 2018?

5 maja rozpoczęła się ustna część egzaminu maturalnego 2018. Matura ustna potrwa w tym roku do 25 maja. Matura ustna z języka polskiego, mniejszości narodowych, łemkowskiego i kaszubskiego trwa w dniach 9-22 maja, a z języków obcych nowożytnych w dniach 5-25 maja.

Matura ustna język polski: Co to jest kalkulator maturalny?

W mediach społecznościowych maturzyści wymieniają się pytaniami, które otrzymali na ustnych egzaminach. Istnieje nawet strona internetowa - kalkulator maturalny, za pomocą której można wyliczyć prawdopodobieństwo otrzymania konkretnego pytania na ustnym egzaminie. Wystarczy podać godzinę jego rozpoczęcia i numer, pod który maturzysta figuruje na liście.

- Jakość tego, co przekazują sobie maturzyści jest bardzo różna. Wiemy, że to się zdarza. W przypadku języków obcych nie martwi nas to bardzo, bo języka obcego nie sposób nauczyć się w 20 minut czy w godzinę - mówi dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

A jak jest w przypadku języka polskiego?

Matura ustna z polskiego 2018 bazuje na puli pytań, które mogą się powtórzyć w ciągu dnia. Pytania na maturze ustnej z polskiego zmieniają się co godzinę. To dla niektórych maturzystów ułatwienie, gdyż tematy te pojawiają się na bieżąco, i to w oparciu o nie można się przygotować do matury ustnej. Nie mówiąc o tym, że istnieją również bazy pytań na maturę ustną z języka polskiego z lat ubiegłych.

Matura ustna 2018 JĘZYK POLSKI pytania

Jakie pytania pojawiły się do tej pory na maturze ustnej z polskiego 2018?

Matura ustna 2018 język polski - pytania 17 maja 2018

 • Jak mogą być uznawane autorytety? - odwołać się do fragmentu Ludzie bezdomni i jednego tekstu kultury.
 • Co człowiek robi gdy jest w stresie? - odwołać się do obrazu i do innych tekstów kultury.
 • Jaki wpływ na bohaterów mają książki? - odwołać się do podanego fragmentu "Lalki" oraz innych utworów literackich.
 • Jakie refleksje na temat losu człowieka znajdujemy w tekstach kultury? - na podstawie Rzeźby „Lalkarz Jerzego Kędziory” i innych tekstów literackich.
 • Jakie znaczenie w kulturze narodowej mają gwary? - na podstawie tekstu „Kulturalna wartość gwar” Kwiryna Handke, swoich doświadczeń komunikacyjnych oraz innego tekstu kultury.
 • Jaką rolę w społeczeństwie pełni artysta? - na podstawie Czesława Miłosza "Który skrzywdziłeś" i innych tekstów kultury.
 • Kim jest człowiek? - odwołać się do przytoczonego fragmentu Gustawa Herlinga Grudzińskiego i pozostałych tekstów literackich.
 • Jak twórcy w swoich dziełach ukazują zwyczaje i obyczaje? - odwołać się do fragmentu Pana Tadeusza, całości utworu oraz innego tekstu kultury. (We fragmencie opisane biesiadowanie przy wspólnym stole, sztućce, talerze, wędliny, jedzenie).
 • Czym jest miłość dla człowieka? - na podstawie fragmentu "O sztuce miłości" E.Fromma i innych tekstów literackich.
 • Jak w tekstach kultury przedstawione są bieda i wykluczenie? - odwołać się do obrazu i utworów literackich.

Matura ustna 2018 język polski - pytania 16 maja 2018

 • Jak autorzy dzieł przedstawiają i opisują świat? - omówić na podstawie wiersza Adama Asnyka "XIX-mu wiekowi" i wybranych tekstów kultury.
 • Jaka jest rola języka niewerbalnego? - odwołać się do tekstu Sandry Jagiełło.
 • Czym dla człowieka jest taniec? - opisać zagadnienie odwołując się do obrazu Pino Daeniego 'The Spanish Dancer' i wybranych utworów literackich.
 • Jaką rolę w życiu codziennym odgrywa manipulacja? Jakie jest znaczenie komunikacji w życiu codziennym? - na podstawie własnych doświadczeń, teksty kultury i fragment tekstu.

Matura ustna 2018 język polski - pytania 15 maja 2018

 • Jak autorzy przedstawiają postacie historyczne? - odwołać się do przytoczonego fragmentu Potopu Sienkiewicza i innych tekstów kultury.
 • Jak miłość przedstawiana jest w tekstach literackich? - na podstawie obrazu "Przysięga".
 • Niezwykle spotkania zakochanych - odwołać się do tekstów kultury.
 • Na czym polega bon ton językowy? - na podstawie artykułu Jana Miodka "Językowy bon ton", odwołując się do modelu aktu komunikacji i własnych doświadczeń językowych.
 • Jak autorzy postrzegają władców w swoich utworach? - na podstawie fragmentu i tekstów kultury.
 • Jaki obraz osób starych przedstawiają teksty kultury? - na podstawie obrazu Nędzarka.
 • Motyw kary, winy i zadośćuczynienia - na podstawie Dziadów cz. 2 i innych tekstów.
 • Opisz motyw cierpienia - na podstawie powieści "Cierpienia młodego Wertera" oraz innych tekstów kultury
 • Jak ukazany jest człowiek w mieście w tekstach literackich? - na podstawie obrazu „Ulica”.
 • Jaką rolę w tekstach kultury pełni muzyka? - na podstawie opowiadania Sławomira Mrożka „Przygoda dobosza”.
 • Jakie środki językowe są używane do wyrażenia funkcji impresywnej? - odwołać się do fragmentu przemówienia Józefa Piłsudskiego do I kompanii, do własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury.

Matura ustna 2018 język polski - pytania 14 maja 2018

 • Jakie funkcje w tekstach kultury pełni symbol? - odwołać się do podanego obrazu Jacka Kaczmarskiego ,,Śmierć" oraz innych utworów literackich.
 • Jakie wartości przypisują artyści przedmiotom codziennego użytku? - na podstawie "Telefonu" Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i innych tekstów kultury.
 • W jaki sposób w literaturze pokazany jest kicz? - odwołać się do fragmentu "Lalki".
 • Jak otoczenie wpływa na nasze poglądy? - na podstawie fragmentu "W pustyni i w puszczy".
 • W jaki sposób w literaturze ukazany jest płacz dzieci? - odwołać się do "Ferdydurke" oraz innych tekstów kultury.
 • Jak w autorzy wykorzystują inspiracje teksty powstające w innych epokach? - uzasadnić odwołując się do wiersza Zbigniewa Herberta „Nike, która się wahała” i wybranych tekstów kultury.
 • W jakiś sposób artyści ukazują role pieniędzy w życiu człowieka? - na podstawie obrazu "Skąpiec".
 • Jakie funkcje pełnią proroctwa i przepowiednie w literaturze? - odwołać się do fragmentu "Wesela", całego dramatu oraz innego tekstu kultury.
 • Jak postawa człowieka jest przedstawiona w utworach literackich? - odwołać się do grafiki „Wyspy”.

Matura ustna 2018 język polski - pytania 11 maja 2018

 • W jaki sposób twórcy ukazują ludzi sprawujących władzę? - odwołać się do fragmentu opowieści "Płaszcz" Mikołaja Gogola i innych teksów kultury.
 • Jak w tekstach kultury ukazane są zwyczaje, obyczaje i obrzędy? - odwołać się do podanego fragmentu "Pana Tadeusza", całej powieści oraz wybranego tekstu kultury.
 • W jaki sposób język mediów wpływa na język ogólny?  - na podstawie własnych doświadczeń i tekstów kultury.
 • Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa praca? - na podstawie obrazu „W winnicy" i wybranych tekstów literackich. 
 • Jak autorzy dzieł kultury ukazują wydarzenia historyczne? - na przykładzie muralu z Powstania Warszawskiego i innych dzieł.
 • Jaką funkcję pełnią elementy fantastyki? - odwołać się do obrazu "W winnicy” i wybranych utworów literackich.

Matura ustna 2018 język polski - pytania 10 maja 2018

 • Relacje międzyludzkie. - omówić zagadnienie na podstawie obrazu Sławka Grucy "Portret rodzinny" i odwołać się do utworów literackich.
 • W jakim celu twórcy ukazują motyw małżeństwa? - podstawą jest fragment Pana Tadeusza (a dokładnie rozmowa Telimeny z Hrabią), odwołać się do całości utworu i innego tekstu kultury,
 • Rożne sposoby ukazywania miłości w tekstach kultury - odwołać się do innych tekstów kultury, podstawą jest wiersz Szymborskiej "Miłość szczęśliwa",
 • Jak twórcy tekstów kultury przedstawiają ludzkie emocje? - omówić zagadnienie, odwołując się do dzieła Kathe Kollwitz Lament i wybranych utworów literackich,
 • Jak ważna jest nadzieja w życiu człowieka? - omówić na podstawie fragmentu Dziadów cz. III i innego tekstu kultury.
 • W jaki sposób artyści przedstawiają role pieniadza w zyciu człowieka? - odwolać się do obrazu pt. "Skąpiec"
 • Człowiek w sytuacji wyboru - odwołać się do podanego fragmentu Dżumy.
 • W jaki sposób w tekstach kultury są przedstawiane miasta? - na podstawie obrazu "Łuk triumfalny" oraz innych tekstów literackich.

Matura ustna 2018 język polski - pytania 9 maja 2018 

 • Jak język wpływa na wspólnotę? Omówić na podstawie tekstu Anny Cegieły „Jaka polszczyzna, taka wspólnota”, własnych doświadczeń i tekstu kultury,
 • Czy świat potrzebuje ludzi nieprzeciętnych? Odwołać sie do fragmentu Lalki Bolesława Prusa (rozmowa Ochockiego i Rzeckiego o Wokulskim), całego utworu i tekstu kultury,
 • Czym może być samotność dla człowieka? Odwołać się do obrazu Joanny K. "Samotność" i tekstów literackich,
 • Jak tradycje wpływają na życie człowieka? Odwołać się do wiersza Jana Kochanowskiego "Pieśń świętojańska o sobótce" oraz innych tekstów kultury,
 • Jak w tekstach kultury zostaje przedstawiona ojczyzna? Odwołać sie do obrazu Jacka Malczewskiego „Ojczyzna” i innych tekstów kultury.

Matura 2018. Ile egzaminów trzeba zdać?

Głowna sesja maturalna rozpoczęła się 4 maja i potrwa do 25 maja. Każdy maturzysta ma obowiązek przystąpić do czterech egzaminów pisemnych i dwóch egzaminów ustnych. Pisemne to język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym i wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Ustne to język polski i język obcy nowożytny, które można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.