Czytasz: Matura rozszerzona. Dziś matematyka (ARKUSZ)

Matura rozszerzona. Dziś matematyka (ARKUSZ)

Obowiązkowe egzaminy mają już za sobą. Czas na dodatkowe przedmioty. Maturzyści mierzyli się z królową nauk oraz łaciną.

Matura Rozszerzona Matematyka 2017

Z samego rana trzecioklasiści przystąpią do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po południu będzie egzamin z łaciny. Nie są to egzaminy obowiązkowe, przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę.

>> SZCZĘŚCIE NA MATURZE. ZNAMY PRZEPIS <<

Chęć zdawania matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 72,4 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli ponad 25 proc. z nich, a łacinę - 99 osób.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym zdawać będzie także we wtorek ponad 6,2 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników. Z kolei wśród abiturientów z wcześniejszych roczników chęć zdawania egzaminu z łaciny zadeklarowały 33 osoby.

MatemAtyka i łACINA na poziomie rozszerzonym 

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym rozpocznie się o godz. 9. i potrwa 180 minut. Egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej rozpocznie się o godzinie 14., na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut (wybór poziomu na egzaminie z łaciny mają tylko absolwenci z dawniejszych roczników; od 2015 r. maturzyści z liceów mogą zdawać łacinę tylko na poziomie rozszerzonym).

>> HARMONOGRAM MATUR 2017. SPRAWDŹ O KTÓREJ PISZESZ <<

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

>> KTO I JAK CHRONI ARKUSZE MATURALNE? <<

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia. Wyniki matur zostaną ogłoszone 30 czerwca.

Matura Rozszerzona Matematyka 2017 arkusz

Matura matematyka rozszerzona arkusz CKE

Czytaj więcej