Czytasz: Na maturze egzamin z języka rosyjskiego

Na maturze egzamin z języka rosyjskiego

Matura rosyjski 2017

Maturzyści przystąpili w środę po godz. 9.00 do pisemnego egzaminu z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze.

Matura z rosyjskiego popularna

Od lat język rosyjski jest trzecim - po języku angielskim i niemieckim - najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze; egzaminy z języka angielskiego i niemieckiego przeprowadzono w ubiegłym tygodniu (w poniedziałek i czwartek).


 Matura rosyjski 2017 arkusz


Chęć zdawania na maturze języka rosyjskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 5,3 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

W środę po południu zostanie przeprowadzony pisemny egzamin z rosyjskiego na poziomie rozszerzonym, czyli nieobowiązkowym; rozpocznie się o godz. 14.00. Chęć zdawania egzaminu na tym poziomie zadeklarowało 2,1 tys. tegorocznych absolwentów.

Kto zdaje maturę z rosyjskiego?

Tegoroczni absolwenci liceów i techników nie są jedynymi, którzy w środę będą pisać egzamin z rosyjskiego. Razem z nimi piszą go też abiturienci z wcześniejszych roczników: 410 osób zadeklarowało chęć zdawania tego języka na poziomie podstawowym, a 100 - na poziomie rozszerzonym.

Na kolejnych miejscach w wyborach maturzystów, jeśli chodzi o języki obce - po angielskim, niemieckim i rosyjskim - znalazły się francuski, hiszpański i włoski. Będzie zdawać po mniej niż po jednym procencie abiturientów; egzaminy z tych przedmiotów przeprowadzone zostaną: 19, 22 i 23 maja.

Nie są to jednak wszystkie pisemne egzaminy z języków obcych nowożytnych, jakie zostaną przeprowadzone podczas matur. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowy egzamin z języka narodowego; chodzi o języki białoruski, ukraiński i litewski. Egzaminy z języków mniejszości przeprowadzone zostaną 24 maja. W tym samym dniu odbędzie się też egzamin z języków kaszubskiego i łemkowskiego.

Matura 2017 - przedmioty dodatkowe

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru są zdawane na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na poziomie rozszerzonym - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Jak zdać maturę?

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu.

Wyniki matury 2017

Wyniki matur zostaną ogłoszone 30 czerwca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.

Czytaj więcej