Czytasz: Kolejny tydzień maturalnych zmagań

Kolejny tydzień maturalnych zmagań

Dziś fizyka i astronomia oraz geografia.

O godz. 9 rozpoczynają się w poniedziałek kolejne zmagania maturzystów z egzaminem dojrzałości. Na początek fizyka i astronomia. O godzinie 14 maturę będą zdawać Ci, którzy wybrali geografię.

Oba przedmioty można zdawać w poniedziałek zarówno na poziomach podstawowym, jak i rozszerzonym. Poziom podstawowy to 120 minut na rozwiązanie testów. Rozszerzony - 180.

Matura 2018 FIZYKA i ASTRONOMIA - ARKUSZE

Tutaj w poniedziałek opublikujemy arkusze maturalne z matury z fizyki i astronomii.

Matura 2018 GEOGRAFIA - ARKUSZE

Tutaj w poniedziałek opublikujemy arkusze maturalne z matury z geografii.

Matura 2018 - harmonogram i terminy

Głowna sesja maturalna potrwa od 4 do 25 maja. Każdy maturzysta ma obowiązek przystąpić do czterech egzaminów pisemnych i dwóch egzaminów ustnych. Pisemne to język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym i wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Ustne to język polski i język obcy nowożytny, które można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 procent. Jednak w przypadku obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, CKE nie ustaliło żadnego progu zdawalności.

Harmonogram matur 2018 - 14 maja 2018 roku (poniedziałek)

godz. 9 - Matura 2018 - fizyka i astronomia PP/PR

godz. 14 - Matura 2018 - geografia PP/PR