Czytasz: Matura 2017. Sprawdź wyniki
Centralna Komisja Egzaminacyjna podała ostateczne wyniki tegorocznych matur.

Komisja w wynikach uwzględniła maturzystów zdających egzaminy w sesji majowej, dodatkowej czerwcowej oraz poprawkowej w sierpniu. Do tej pory dostępne były jedynie wyniki z maja i czerwca.

WYNIKI MATUR MOŻNA SPRAWDZIĆ ON-LINE. JAK?  

Ze wstępnych danych CKE, opublikowanych na początku lipca, wynikało, że wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 84,4 proc., a wśród zdających w technikach maturę zdało 67,9 proc. 

matura 2017 - wyniki 

Ostatecznie wyniki wzrosły. Wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 89 proc. przystępujących do egzaminów, a wśród absolwentów techników - 76 proc. przystępujących do egzaminów.

 CZYTAJ TAKŻE: DZIŚ WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO OKE. ZOBACZCIE JAK WYPADŁ

Według danych, egzamin pisemny z języka polskiego zdało 98 proc. tegorocznych maturzystów (w liceach - 98 proc., w technikach - 97 proc.), z matematyki - 86 proc. (w liceach 90 proc., a w technikach - 79 proc.), a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego - 95 proc. (liceach 96 proc., a w technikach - 92 proc.).

Maturę z języka francuskiego zdało 98 proc. (w liceach - 99 proc., w technikach - 76 proc.), z hiszpańskiego - 99 proc. (w liceach - 99 proc., w technikach - 89 proc.), z niemieckiego - 96 proc. (w liceach - 97 proc., w technikach - 94 proc.), z rosyjskiego - 93,5 proc. (w liceach - 94 proc., w technikach - 93 proc.), z włoskiego - 98 proc. (w liceach - 98 proc., w technikach - 94 proc.). 

Matura 2017 - woj. śląskie 

Jak wyniki wyglądają w naszym województwie? Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju i czerwcu 2017 roku przystąpiło 28 695 tegorocznych absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych ze śląskiego. Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2017 roku przystąpiło 5013 absolwentów.

Z 28 695 osób przystępujących do egzaminu dojrzałości, dokładnie 23 891 (83 proc.) absolwentów zdało maturę. 4804 (17 proc.) osobom nie udało się zdać egzaminu maturalnego. 

Jeśli chodzi o zdawalność z poszczególnych przedmiotów, język polski (podstawa) w naszym województwie zdało 97 proc. abiturientów, matematykę (podstawa) 85 proc. język angielski (podstawa) 95 proc. osób. 

Sprawdź wyniki egzaminu maturalnego w powiatach i gminach woj. śląskiego

 

Czytaj więcej