Czytasz: Maszyny z Katowic zasilą tureckie kopalnie!

Maszyny z Katowic zasilą tureckie kopalnie!

Katowicka firma FAMUR podpisała kolejny kontrakt na rynku tureckim. W ciągu najbliższych ośmiu miesięcy do Turcji trafią trzy kompleksy ścianowe za 12,2 mln euro.

Katowicka firma Famur jest światowym producentem maszyn i systemów stosowanych w górnictwie podziemnym. Turcja stanowi jeden z istotnych kierunków ekspansji zagranicznej lokalnego przedsiębiorstwa. Od kilku lat spółka realizuje na tym rynku kontrakty na dostawy zmechanizowanych kompleksów ścianowych i chodnikowych oraz systemy transportowe.

– Regularnie uczestniczymy w najważniejszych targach górniczych oraz systematycznie budujemy relacje z największymi uczestnikami rynku górniczego w Turcji. Podpisaliśmy kilka kontraktów na kompleksową dostawę naszych rozwiązań do tamtejszych kopalń. Kolejna umowa realizowana dla Imbat Madencilik jest realnym przykładem dalszego pogłębiania i rozszerzania naszej współpracy z rynkiem tureckim – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.

GDZIE TRAFIĄ KATOWICKIE MASZYNY GÓRNICZE?

Trzy kompleksy ścianowe KGS-245N, obudowy zmechanizowane FRS 16/26 oraz przenośniki zgrzebłowe PSZ-750 trafią do kopalni węgla burnatnego Imbat, a także do zakładu oczyszczania węgla zlokalizowanego w tureckim rejonie Soma.

Obecnie Imbat Madencilik prowadzi proces zmiany konwencjonalnego systemu wydobycia na całkowicie zmechanizowany, tak aby w przyszłości roczna produkcja węgla mogła wynieść 6 milionów ton. W jej przeobrażeniu pomagają katowickie maszyny górnicze. Turecka firma zatrudnia 4250 górników oraz 240 osób personelu technicznego. Osiąga zdolność produkcyjną w wysokości 4,5 miliona ton węgla rocznie.

NIE TYLKO TURCJA

Maszyny górnicze z katowickiego nie tylko zasilają rynek turecki. W ramach programu Go Global produkty Famuru znajdują swoje zastosowanie również na Wschodzie.

– Zwiększanie zaangażowania Famuru, nie tylko w Turcji, ale również na innych rynkach, pozwala nam spełniać założenia sprzedażowe oraz uzyskiwać kolejne kompetencje, dzięki którym umacniamy naszą pozycję na międzynarodowym rynku dostawców sprzętu i usług dla przemysłu wydobywczego. Dzisiejsza sytuacja na globalnym rynku górniczym wskazuje na ożywienie inwestycyjne, czego przykładem mogą być podpisane kilka tygodni temu kontrakty w Rosji. Potwierdzeniem polepszenia koniunktury w branży górniczej jest fakt, że otrzymujemy coraz więcej zapytań z różnych rynków – podsumowuje Mirosław Bendzera.