Czytasz: Za radio w firmowym samochodzie trzeba płacić!

Za radio w firmowym samochodzie trzeba płacić!

- Poczta Polska sprawdza, czy firmy zarejestrowały odbiorniki radiowe w samochodach. Jeśli nie, nakłada wysokie kary - pisze wtorkowa "Rzeczpospolita".

Jak wynika artykułu, na celowniku kontrolerów są firmy, które wzięły samochód w leasing.

Za radio płaci wtedy leasingobiorca, bo to on korzysta z radia. Nie musi go nawet słuchać. "Wystarczy, że używa samochodu, a to jest równoznaczne z używaniem radia" - tłumaczy radca prawny Tomasz Konieczny.

Firmy leasingowe nie muszą informować swoich klientów o obowiązku zarejestrowania odbiorników radiowych na poczcie. Wynika on z przepisów ustawy o opłatach abonamentowych.

Jak podaje "Rz", w tym roku do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa trafiło już 400 odwołań od decyzji nakładających sankcje finansowe. Dotyczą nie tylko odbiorników radiowych w autach, ale i telewizyjnych w siedzibach firm. 

ABONAMENT RTV 2017 - ILE TO KOSZTUJE?

Za posiadanie odbiornika radiofonicznego trzeba zapłacić 7,00 zł miesięcznie. Natomiast abonament od radia i telewizora to 22,70 zł. Te ceny obowiązują w sytuacji, gdy opłatę wnosimy pojedynczo do każdego 25-go dnia pierwszego miesiąca rozliczeniowego.

Jeśli jednak zdecydujemy się płacić z góry za dwa, trzy, sześć, a nawet dwanaście miesięcy, ceny maleją. Najkorzystniejsza opcja to wniesienie opłaty za cały rok. Wtedy abonament za radio wyniesie 75,60 zł, a połączenie (telewizor + radio) 245,15 zł. W obu przypadkach jest to 10 proc. oszczędność. Przy uiszczaniu opłat za abonament RTV 2017 należy pamiętać o tym, że ważna jest data zapłaty. Nie termin, kiedy należność za abonament RTV 2017 wpłynie na konto Poczty Polskiej. WIĘCEJ

ABONAMENT RTV 2017 - KTO JAK PŁACI?

Osoby fizyczne abonament rtv płacą tylko raz. Niezależnie od tego, ile odbiorników posiadają w swoim gospodarstwie domowym czy samochodzie. Podobnie jest w przypadku żłobków, zakładów opieki i jednostek oświaty. Sytuacja jest inna, jeśli chodzi o firmy – płacą abonament rtv za wszystkie posiadane odbiorniki, również te w samochodach służbowych.

ABONAMENT RTV 2017 - ZWOLNIENI Z ABONAMENTU

Ustawa o opłatach abonamentowych zwalnia od płacenia wszystkie osoby, które: ukończyły 75 rok życia, zaliczają się do I grupy inwalidów, otrzymują świadczenia pielęgnacyjne i rentę socjalną. Ponadto, nie płacą abonamentu rtv również kombatanci i inwalidzi wojenni oraz ich rodziny, bezrobotni, niesłyszący, ubodzy i ci, którzy ukończyli 60 lat i mają prawo do zasiłku przedemerytalnego. Aby zwolnienie z abonamentu rtv było prawomocne, konieczny jest dokument potwierdzający daną sytuację.

ABONAMENT RTV 2017 -  KTO NAS MOŻE KONTROLOWAĆ? JAKIE SĄ KARY?

Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają kontroli. Przeprowadzać ją mogą uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej S.A. Każdorazowo przed inspekcją mają oni obowiązek pokazać legitymację służbową. Poczta może nakazać rejestrację odbiorników. W przypadku, gdy kontrolerzy wykryją niezarejestrowane radio lub telewizor nakładają karę. Jest to 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej. Jeśli jednak poczta odkryje nieuregulowany abonament, wystawia wezwanie do zapłaty za 5 ostatnich lat.

ABONAMENT RTV 2017 - PYTANIA I ODPOWIEDZI

Abonament RTV 2017 - Jak ustalić numer konta, na które należy wnosić opłaty abonamentowe?

Numer konta, na które należy wnosić opłaty za abonament RTV 2017 można ustalić:

1. Kontaktując się z Pocztą Polską S.A. Wydział Abonamentu RTV:
- na adres e-mail: abonament_rtv@bydgoszcz.poczta-polska.pl
- telefonicznie –   (+48) 43 842 06 06  w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00
2. Za pomocą strony internetowej Poczty Polskiej - https://rtv.poczta-polska.pl/

Abonament RTV 2017 - Jak sprawdzić kwotę zaległości, jeśli odbiornik został dawno zarejestrowany, a nie płaciło się abonamentu RTV?

Najlepiej pod numerem infolinii Poczty Polskiej tel. (+48) 43 842 06 06  (opłata wg cennika operatora). Infolinia działa w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00. Na infolinii otrzymamy informację o zaległej  kwocie i numer konta, na który trzeba ją wpłacić.

Potrzebne dane: Imię i nazwisko abonenta, na którego dokonana była rejestracja.Odbiornik jest bowiem przypisany do osoby, a nie do miejsca zamieszkania.

Abonament RTV 2017 - Jak zarejestrować odbiornik?

Można tego dokonać w każdej placówce Poczty Polskiej lub na stronie internetowej Poczty Polskiej: www.rtv.poczta-polska.pl

Czytaj więcej