Czytasz: Masz pomysł na film? Są pieniądze!

Masz pomysł na film? Są pieniądze!

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie ze Śląskiego Funduszu Filmowego. Potrwa do 20 lutego. W tym roku budżet wynosi 536 778,84 zł brutto.

Śląski Fundusz Filmowy to jeden z najstarszych funduszy filmowych w kraju. Tegoroczna edycja konkursu będzie już dziesiątą z kolei.

W poprzednich latach dzięki ŚFF województwo śląskie dofinansowało szereg filmów, w tym m.in. „Szczęście świata” w reż. Michała Rosy, „Jestem Mordercą” w reż. Macieja Pieprzycy, „Dolina Bogów” w reż. Lecha Majewskiego, „Demon” w reż. Marcina Wrony, „Kongres” w reż. Ari Folmana, „Chce się żyć” w reż. Macieja Pieprzycy, „Jesteś Bogiem” w reż. Leszka Dawida, czy „Kreta” w reż. Rafaela Lewandowskiego.

 W tym roku budżet Śląskiego Funduszu Filmowego wynosi 536 778,84 zł brutto. O środki finansowe mogą ubiegać się wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej, które zamierzają zrealizować produkcję powiązaną z województwem śląskim poprzez miejsce realizacji albo temat. Wyniki poznamy w maju 2017 roku.

silesia-film
Kadr z filmu Szczęście świata

Od dwóch lat w regulaminie ŚFF znajduje się zapis umożliwiający producentom, których projekty otrzymały wsparcie ŚFF mniejsze od wnioskowanego, staranie się o tzw. „zwyżkę”, będącą różnicą w kwotach wnioskowanej i otrzymanej. To ułatwienie ma na celu zamknięcie i sfinalizowanie produkcji filmowych będących w zaawansowanym stanie realizacji.

ŚFF dysponuje również promesą, czyli przyrzeczeniem partycypowania w kosztach filmu do wysokości zaproponowanego wkładu koprodukcyjnego, jeśli wskazany do dofinansowania producent nie będzie w stanie podpisać umowy w określonym przez regulamin ŚFF terminie. Co ważne, wymagany jest 5% finansowy wkład własny producenta aplikującego po środki ŚFF.

silesia-film
Kadr z filmu Kongres

Do poprzedniej, dziewiątej edycji konkursu zgłoszono 24 projekty. Pięciu producentów zostało zaproszonych do negocjacji umów koprodukcyjnych, a trzy filmy trafiły na listę rezerwową. Ostatecznie umowy zostały zawarte z czterema podmiotami: RE Studio („Jestem Mordercą”), Opus Film („Ja teraz kłamię”), ATM Grupa („Gruba”) oraz Kijora („Opera o Polsce”).

Obowiązkowe załączniki do wniosku aplikacyjnego w konkursie na rok 2017 to m.in. scenariusz i umowa potwierdzająca nabycie praw do scenariusza. Formularz wniosku, regulamin funduszu oraz istotne warunki umowy koprodukcyjnej umieszczone są na stronach www.silesiafilmcommission.pl oraz www.silesiafilm.com.

Czytaj więcej