Czytasz: Marcin Krupa zapowiada urzędniczą walkę… ze "swoją decyzją"

Marcin Krupa zapowiada urzędniczą walkę… ze "swoją decyzją"

Urzędnik wydał pozytywną decyzję otwierającą drogę do budowy luksusowego aparthotelu na Muchowcu. Prezydent chce tę decyzję zablokować.

- To błąd naszych urzędników. Ten błąd trzeba naprawić - mówi Marcin Krupa.

Mieszkańcy Katowic są oburzeni i zbierają podpisy pod protestem. Wszystko po wydanej 21 września „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dot. m.in. budowy kompleksu 4 budynków Aparthotelu wraz z zagospodarowaniem terenu - przy ul. Francuskiej w Katowicach”. Marcin Krupa nie wydał decyzji osobiście. Zrobił to w jego imieniu jeden z upoważnionych urzędników.

fot. screen Youtube/Koncepcja pracowni Genius Loci Architekci

- Decyzją została podjęta pochopnie, bez uwzględnienia wszystkich istotnych uwarunkowań. Dolina Trzech Stawów to miejsce rekreacji i wypoczynku dla wszystkich mieszkańców. I taki też charakter tego miejsca powinien pozostać. Ponadto omawiana działka nie posiada infrastruktury niezbędnej do realizacji takiej inwestycji. Uważam, że w tym przypadku powinna zostać obowiązkowa sporządzona ocena oddziaływania inwestycji na środowisko - mówi Marcin Krupa.

Aparthotele to inwestycje, które łączą w sobie cechy obiektów mieszkalnych i usługowych. Z jednej strony znajdujące się w nich lokale przystosowane są do zaspokajania kompleksowych potrzeb mieszkaniowych, a z drugiej strony w aparthotelach prowadzona jest działalność hotelarska. Wymykają się obowiązującym regulacjom prawnym. Prezydent zapowiada, że nie dopuści do realizacji tej inwestycji w Dolinie Trzech Stawów podkreślając, że wydana decyzja środowiskowa nie jest jeszcze prawomocna. To, że w Katowickim Parku Leśnym nie powstaną takie inwestycje miał gwarantować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

- Widać doskonale jak plany są niedoskonałym narzędziem do blokowania. To kwestia prawników i architektów, którzy wykorzystują kruczki prawne, z którymi my musimy walczyć. Nie da się wszystkiego w planie przewidzieć. To jest cały problem wydawania jakichkolwiek zgód w zakresie naszego prawa.

Przy wydaniu decyzji zabrakło raportu o oddziaływanie na środowisko. Zdaniem prezydenta ta inwestycja nie dojdzie do skutku.

Czytaj więcej