Czytasz: Mama 4 plus: Emerytura dla matek z czwórką dzieci. Ile pieniędzy i od kiedy? [MATCZYNE EMERYTURY]

Mama 4 plus: Emerytura dla matek z czwórką dzieci. Ile pieniędzy i od kiedy? [MATCZYNE EMERYTURY]

Rada Ministrów przyjęła projekt Mama 4 Plus. Co to oznacza i z czym wiążą się tzw. matczyne emerytury?

Matczyne emerytury - kryteria, zasady, dla kogo matczyne emerytury?

We wtorek, 22 stycznia premier Mateusz Morawiecki wraz z minister Elżbietą Rafalską, minister rodziny, pracy i polityki społecznej zaprezentowali szczegóły związane z ustawą Mama 4 plus.

Mama 4 Plus. Emerytura dla matek: Ile pieniędzy będzie można dostać?

Mama 4 plus to projekt ustawy przewidujący, że kobiety, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w wysokości najniższej emerytury, czyli 1100 zł brutto.

Nowe rozwiązanie wejdzie w życie od 1 marca 2019 r.

Jak podkreśliła minister Elżbieta Rafalska, świadczenie będzie przysługiwało osobom, które z powodu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury minimalnej (zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły) lub ich emerytura jest niższa od najniższego świadczenia.

– W ten sposób państwo chce docenić trud rodziców, jaki włożyli w wychowanie dzieci i zadbać o ich przyszłość. – argumentują wprowadzenie ustawy członkowie rządu.

Mama 4 plus, emerytury matczyne. Komu przysługuje świadczenie? Czy przysługuje także ojcom?

W myśl ustawy, pieniądze mogą być przyznawane zarówno matce, jak i ojcu:

  • matkom, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci;
  • ojcom, który wychowali co najmniej czworo dzieci, w przypadku, gdy matka zmarła bądź porzuciła dzieci.


Emerytura dla matek. Matczyne emerytury: Kryteria, zasady, komu przysługuje matczyna emerytura?

Aby uzyskać pieniądze w ramach matczynych emerytur należy spełnić kilka kryteriów. Przede wszystkim, oprócz urodzenia i wychowania czwórki dzieci, należy osiągnąć wiek emerytalny. Emerytura dla matek przysługiwać będzie osobom, które z powodu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury minimalnej (zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły) lub ich emerytura jest niższa od najniższego świadczenia.

Aby uzyskać emeryturę dla matek należy mieć tzw. ośrodek interesów życiowych na terenie Polski przez co najmniej 10 lat. Matczyne emerytury będą przyznawane nie tylko obywatelom Polski, ale także osobom, które mają prawo pobytu bądź prawo stałego pobytu w naszym kraju oraz obywatelom państw z Unii Europejskiej. Projekt zakłada także przyznawanie pieniędzy cudzoziemcom, którzy legalnie przebywająw naszym kraju.

Emeryturka dla matek 4 dzieci. Ile pieniędzy dostaną?

Emerytura dla matek, które urodziły i wychowały co najmniej 4 dzieci wynosić będzie tyle, ile najniższa emerytura, tzn. 1100 złotych brutto. 

Matczyna emerytura. Emerytura dla matek z 4 dzieci. Od kiedy? 

Nowe rozwiązanie wejdzie w życie od 1 marca 2019 r. Tzw. matczyna emerytura będzie przyznawana po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli w przypadku kobiet po ukończeniu 60. roku życia, a w przypadku mężczyzn - 65. roku życia.

Z danych przekazanych przez miniterstwo wynika, że o matczyną emeryturę będzie mogło się ubiegać około 80 tysięcy osób. Ministerstwo każdego roku przeznaczy na matczyne emerytury kilkaset milionów złotych.