Czytasz: Mały ZUS 2019: Dla kogo mały ZUS? Do kiedy mały ZUS? [MAŁY ZUS PORADNIK]

Mały ZUS 2019: Dla kogo mały ZUS? Do kiedy mały ZUS? [MAŁY ZUS PORADNIK]

Mały ZUS kierowany jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na mniejszą skalę. Do kiedy można składać wnioski w sprawie małego ZUSu?

Mały ZUS

Mały ZUS związany jest z przychodem, który zyskują przedsiębiorcy. Najprościej - mały ZUS wiąże się z tym, że im mniejszy przychód, tym mniejsza składka.

Mały ZUS: Do kiedy można złożyć wniosek?

Mały ZUS dla przedsiębiorców. To ostatni dzwonek na złożenie niezbędnych papierów. Przedsiębiorcy mieli na to czas od 1 stycznia 2019, a ostatnim dniem na składanie papierów w sprawie małego zusu jest wtorek, 8 stycznia.

W związku z tym ZUS przeżywa teraz prawdziwe oblężenie. Jak wynika z danych, z małego ZUS niże skorzystać nieco ponad 170 tysięcy przedsiębiorców. A stawka jest wysoka, jeżeli przedsiębiorcy nie zdążą złożyć dokumentów w sprawie tzw. małego zusu, odczują to ich portfele - zapłacą miesięcznie nawet kilkaset złotych więcej.

Mały ZUS. Jak skorzystać z ulgi?

Jeśli chcesz skorzystać z tej ulgi "mały ZUS" musisz złożyć w ZUS dokumenty:

  • wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r.

  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Jak informuje ZUS, dokumenty te musisz przekazać w terminie 7 dni liczonymi od:

  • 1 stycznia (czyli do 8 stycznia 2019 r.) – jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r. albo też jeśli z końcem grudnia zakończyłeś okres ulgi „preferencyjne składki” (wyrejestruj się z ubezpieczeń z kodem 05 70 albo 05 72 i zgłoś z kodem 05 90 albo 05 92),
  • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej,
  • pierwszego dnia, w którym będziesz spełniał warunki do korzystania z „małego ZUS” (np. skończyłeś okres „preferencyjne składki” w trakcie roku).

Mały ZUS. Kto może skorzystać z ulgi mały zus?

Kto może skorzytać z ulgi mały ZUS? Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czytamy:

Masz firmę i nie osiągasz wysokich przychodów? Od 1 stycznia 2019 r. będziesz mógł opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od tych przychodów. Musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych, a Twój przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadziłeś ją przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej, oraz w każdym oddziale ZUS.