Czytasz: Mają swój zielony kawałek osiedla

Mają swój zielony kawałek osiedla

Klon i jarząb- to gatunki drzew, które zasadzono na katowickim osiedlu Tysiąclecia.

Sadzili już w Parku Śląskim. Teraz przyszła kolej na osiedle Tysiąclecia. Mieszkańcy z rodzinami posadzili wspólnie dziesięć drzew w Katowicach, przy ul. Chrobrego 37.

Zielone osiedle Tysiąclecia

Osiedle, choć gęsto zaludnione, ma sporo terenów zielonych. Sąsiaduje z dawnym użytkiem ekologicznym Stawy na Tysiącleciu oraz Parkiem Śląskim. Na terenie osiedla jest to zieleń urządzona i osiedlowa, brakuje za to ogródków działkowych. Występują tu zwłaszcza płazy, w tym kumak nizinny, traszka zwyczajna i żaba jeziorkowa, a także są tu jedne z ostatnich w Katowicach ostoi zaskrońca. Żyją tu piżmaki, kokoszki zwyczajne, kaczki krzyżówki, łyski oraz rokitniczki. W mieszkaniowej części osiedla występuje gołąb skalny, wróbel zwyczajny, sierpówka, jerzyk zwyczajny, kawka, sroka i kos.

Oczyszczają powietrze i redukują stres

- Drzewa, zwłaszcza w miastach, neutralizują zanieczyszczenia powietrza. Zmniejszają zanieczyszczenie tlenkiem węgla, tlenkami azotu czy ozonu. Za te substancje odpowiadają samochody. Im bliżej drogi znajdują się drzewa, tym ich możliwości oczyszczające są większe – nawet do 9 razy większe w porównaniu do drzew oddalonych od ulic - mówi Patryk Białas, aktywista miejski ze Stowarzyszenia BoMiasto.

Drzewa wpływają również na psychikę i zdrowie człowieka.

- Obniżają agresję, stres, napięcie i ciśnienie krwi, również u prowadzących pojazdy mechaniczne, redukując tzw. „road rage”, czyli stan wściekłości drogowej w czasie prowadzenia auta. U dzieci i młodzieży drzewa zaś wpływają na twórczy sposób myślenia i zdolność koncentracji - tłumaczy Jarosław Makowski ze Stowarzyszenie BoMiasto.

Akcję miejską “Sadzimy Drzewa na Tauzenie” stowarzyszenie zorganizowało wspólnie z Nadleśnictwem Katowice i Spółdzielnią Mieszkaniowa PIAST.

Autorem zdjęć jest Marek Dziurkowski.

Czytaj więcej